Natur

Nordmenn er best til ? kildesortere

04-02-2014 09:34 Gr?nt Punkt Norge AS Norge er antagelig i verdenstoppen p? gjenvinning av plastemballasje. N? kildesorterer nesten ?tte av ti plasten sin.

Mange kildesorterer: Blant 90 prosent som har et tilbud i sin kommune, deltar hele 77 prosent p? landsbasis, viser en ny sp?rreunders?kelse gjennomf?rt av Ipsos MMI for Gr?nt Punkt Norge
Siden vi startet med kildesortering har kurven for gjenvinning av plast bare g?tt én vei: oppover! I 2004 var det kun halvparten av oss som kildesorterte plastemballasje. Av de vel 90 prosent som har et tilbud i sin kommune, deltar hele 77 prosent, viser en ny sp?rreunders?kelse gjennomf?rt av Ipsos MMI for Gr?nt Punkt Norge.
? Det er vi, hver enkelt innbygger, som gj?r den viktigste jobben med ? resirkulere. Hver eneste person som kildesorterer gj?r milj?et en tjeneste og vi kan v?re stolt av innsatsen, sier Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
Hvert ?r forbruker vi omtrent 15 kilo plastemballasje hver. I mange land samles det kun inn flasker og beholdere i plast, men i Norge har vi mulighet til ? levere inn all plastemballasje til materialgjenvinning. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes, sparer vi milj?et for mellom 1,5 og 2,5 kilo CO2-utslipp. Ny sorteringsteknologi og forbrukere som blir stadig flinkere til ? levere inn plastemballasje som er rengjort, gj?r at over 80 prosent av plasten som leveres inn, kan bli til nye produkter.
? Vi f?r stadig flere bruksomr?der for resirkulert plast ? alt fra kontorstoler og st?vsugere til fleecegensere og b?reposer. N?r du resirkulerer, sparer du milj?et for den belastningen produksjon av ny plast medf?rer. Dette blir stadig viktigere, og spesielt har vi en forpliktelse i v?r del av verden hvor forbruket er stort, sier R?ine.
Flinkest i s?r, d?rligst i nord
Unders?kelsene gjort av Ipsos MMI viser at det er stor forskjell p? hvor flinke de forskjellige fylkene er til ? sortere plastemballasje. Mens Vestfold, Aust-Agder og Telemark er flinkest i klassen med 77 og 75 prosent som sier at de kildesorterer, er Troms og Finnmark nederst p? listen. Kun 45 prosent av innbyggerne i Finnmark og 47 prosent av innbyggerne i Troms oppgir at de deltar.
? Vi er ganske sikre p? at Norge ligger i verdenstoppen i plastgjenvinning. Stadig flere kommuner legger til rette for plastinnsamling, og per i dag kan n?rmere 90 prosent av befolkningen levere inn plast til gjenvinning. Likevel er det fortsatt en vei ? g? f?r vi har full oppslutning om emballasjedugnaden. Vestfold, Aust-Agder og Telemark er gode forbilder for resten av landet, opplyser R?ine.
(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)
Se for?vrig pressenytt.no for lokale tall.

Fakta om plastemballasje:
For hver kilo plastemballasje som leveres til gjenvinning sparer vi milj?et for mellom 1,5 og 2,5 kilo CO2-utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet.
I 2013 leverte norske husholdninger inn n?r 30.000 tonn med plastemballasje. Over 80 prosent av dette ble sortert til materialgjenvinning.
Ved utgangen av 2013 kunne omlag 90 prosent av den norske befolkningen levere plastemballasjen sin til gjenvinning gjennom kommunale ordninger.

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.32220

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy