Vann

– Norge b?r utsette Datalagringsdirektivet

Gr?nn Ungdom, Milj?partiet De Gr?nnes ungdomsparti, er sv?rt skuffet over g?rsdagens utspill fra PST om at de ?nsker ? overv?ke debattsider p? nett innenfor Datalagringsdirektivet.

Forslaget inneb?rer at nettsteder der man kan komme med kommentarer og innlegg, blir pliktig ? lagre IP-adressen og n?r innlegget ble lagt ut.

– Dette forslaget understreker bare at H?yre og Arbeiderpartiet ikke ante hva de gjorde, da de ?nsket ? innf?re Datalagringsdirektivet. Direktivet tr?r over en farlig grense n?r det kommer til personvern, og uskyldige mennesker er de som f?rst og fremst blir rammet. Derfor skulle dette aldri v?rt innf?rt, sier Hallvard Surlien, talsmann for Gr?nn Ungdom.

EU-kommisjonen arbeider for tiden med en gjennomgang av direktivet, etter stor misn?ye blant flere EU-land. Island har varslet at de vil avvente med ? innf?re direktivet, til denne revisjonen er ferdig. Gr?nn Ungdom mener n? Norge b?r gj?re det samme.

– Det er i dag alt for mange uklarheter og potensielt store negative konsekvenser knyttet til direktivet. Norge b?r derfor avvente til revisjonen i EU er ferdig, og da vurdere saken p? nytt, mener Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.
www.gronnungdom.no2000

Similar Posts