Natursp?rsm?l

Norge kan oppfylle fornybardirektivet ved ?kt bruk av varmepumper

6 prosent ved ? bytte ut all fossil oppvarming med varmepumper. Hvis vi i tillegg bytter ut tiln?rmet all elektrisk oppvarming vil fornybarandel overstige 73

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy