Klimasp?rsm?l

Norge m? presse p? for frigivelse av Nora

– Nye tekniske l?sninger og kunnskap om hvordan vi kan organisere samferdselssektoren bedre, er avgj?rende for ? f? til en mer milj?vennlig, sikker og effektiv transport. Derfor ?ker vi forskningsinnsatsen p? Samferdselsdepartementets budsjett med 10 prosent til 263 millioner kroner for 2010, sier statssekret?r Erik Lahnstein.
?kningen g?r s?rlig til forskingsprosjekter for ? redusere klimaskadelige utslippene fra transportsektoren.
– Vi ?ker bevilgningene til tiltak og prosjekt for ? utvikle klimavennlige transportl?sninger, blant annet bruk av andre generasjons biodrivstoff og hydrogendrevne biler. Det blir ogs? en styrking av forskning og utvikling som er rettet mot smartere og gr?nnere godstransport. Budsjettforslaget gj?r det ogs? mulig ? styrke forskning for ? f? fram mer kunnskap om klimaendringene og hvilke konsekvenser slike endringer kan f? for utbygging, drift og vedlikehold av transportnettet framover, sier Lahnstein.
– Vi har ogs? store forventninger til prosjektet TEMPO, som gjennomf?res av Transport?konomisk institutt og CICERO. I dette prosjektet ser man blant annet p? hvilke kombinasjoner av milj?tiltak som er mest effektive innen transportsektoren.
Programmet RENERGI f?r totalt 58,6 millioner kroner, SMARTRANS 27,3 millioner kroner og NORKLIMA 3,3 millioner kroner. Bevilgningene til Transnova-prosjektet p? 42 millioner kroner vil gj?re det mulig ? videref?re det konkrete arbeidet med ? utpr?ve og ta i bruk nye og milj?vennlige l?sninger og teknologi i transportsektoren.
Innenfor bevilgningene til forskning og utvikling over budsjettet til Samferdselsdepartementet, er det ogs? for 2010 satt av 7 millioner kroner til det nye forskningsprogrammet RISIT, som skal videref?re forskning om trygghet og risiko i transportsektoren. Innenfor forskning knyttet til elektronisk kommunikasjon er det satt av 67,3 millioner kroner til programmet VERDIKT og 16 millioner kroner til SIMULA-programmet.
Mer om forskningsprogrammer, -prosjekert og -rapporter; se nettsidene til Samferdselsdepartementet:
? Transportforskning ? Forskningsr?det
? Program for overordnet transportforskning (POT)

Transnova (Prosjekt for ? fremme en utvikling med reduksjon av klimagass fra transportsektoren. Teknologiavdelingen, Statens vegvesen, Trondheim, driver prosjektet):
? Transnova.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy