Klimasp?rsm?l

Norge mindre surt

N? blir det enklere ? lage gode kart for visning p? skjerm. Statens kartverk og Forsvaret tilbyr en spesifikasjon for skjermkartografi.
Hvordan lager man gode skjermbaserte kart? For f?rste gang er det laget en fullstendig spesifikasjon som beskriver hvordan kart kan presenteres p? skjerm, og n? deler Statens kartverk og Forsvaret denne kunnskapen.
Fra 1. desember er det fritt frem for alle som ?nsker ? bruke spesifikasjonen, enten det er til privat eller kommersiell bruk. Filen blir gjort tilgjengelig for nedlastning fra Statens kartverks nettsider.
Kartografi
? Kartografi handler om ? gjengi jordoverflaten p? et kart. Kartografien er symbolikken, fargene, linjene og arealene som brukes for ? gjenskape terrenget, forklarer Kristoffer J. Kristiansen, spesialist i kartografi ved Statens kartverk.
Presentasjon av kart p? skjerm krever en egen kartografi, og i samarbeid med Forsvarets milit?rgeografiske tjeneste og Forsvarsbygg har han ledet arbeidet med ? lage spesifikasjonen.
Eksempel p? forskjellen mellom papirkart og skjermkart. Skjermen har d?rligere oppl?sning, slik at linjer og objekter lett gror igjen hvis det blir for detaljert.
? Vi er jo vant til kart p? papir, men skal kartet vises p? en skjerm s? m? innholdet presenteres p? annen m?te. Du har begrensede muligheter, forklarer Kristiansen.
Mens et papirkart gir deg mulighet for ? vise mye informasjon p? en stor flate, har du ikke samme mulighet p? en vanlig PC-skjerm. Skjermen viser bare et begrenset utsnitt om gangen, slik at den store helheten lett kan forsvinne.
Skjermen har ogs? d?rligere oppl?sning, slik at linjer og objekter lett gror igjen hvis det blir for detaljert.
Kristoffer Kristiansen. Foto: Tomas Rolland
Tegneregler
Skjermkartografien fungerer som et regelverk for hvordan en skal tegne et godt kart for skjermbruk.

? Det er tegneregler for hvordan du fysisk tegner et objekt, som for eksempel en vei, et hus og en grense, sier Kristiansen.
Han forklarer at spesifikasjonen g?r grundig til verks og beskriver i detalj st?rrelse p? objekter, linjetykkelser og fargebruk i forhold til ulike m?lestokker.
Spesifikasjonen for skjermkartografi er et hjelpemiddel til ? oppn? en god skjermpresentasjon av kartdata fra Statens kartverk og Geovekst.

Spesifikasjonen er tilpasset produktene N50-N5000 Kartdata og FKB-data. Den gir en grafisk fremstilling av kartobjektene vist i ulike m?lestokkintervaller.

Med disse kartdataene kan man produsere alt fra de mest detaljerte til de virkelig store oversiktskartene.

St?rst nytte
Selv om spesifikasjonen er fritt tilgjengelig, er det i f?rste omgang kartprodusentene som har st?rst nytte av denne. De sitter p? riktig verkt?y, og kan bruke skjermkartografien til ? lage bedre digitale kart.
Kristiansen tror likevel mange vil se nytteverdien i denne spesifikasjonen, enten de bruker deler av den, eller adopterer den fullstendig.
Pressekontakt:
Prosjektleder Kristoffer J. Kristiansen
Direkte/mobil: 32 11 82 15/91 58 20 52

Nils Flakstad
Mobil: 91 79 82 11
Pressebilder:
Prosjektleder Kristoffer J. Kristiansen (Foto: Statens kartverk)
Eksempel p? forskjell mellom papir og skjerm
0000

Similar Posts