Klimasp?rsm?l

Norge ?ker n?dhjelpen til Afrikas Horn

SFT er n? sertifisert etter den internasjonale milj?standarden ISO-14001. Dette erstatter v?rt tidligere milj?ledelsessystem. Vi har et ansvar for ? v?re mest mulig milj?vennlige i v?r egen drift.
Statens forurensningstilsyn (SFT) har hatt et milj?ledelsessystem siden 1998. I 2008 tok SFT-direkt?r Ellen Hambro initiativ til ? oppgradere dette og bli milj?sertifisert etter den internasjonale milj?standarden ISO-14001.
? Jobben v?r er ? forvalte et strengt regelverk p? vegne av milj?et. Vi stiller krav, gir p?legg og f?rer tilsyn med at milj?krav etterleves. Vi har derfor et ansvar for ? v?re mest mulig milj?vennlige i v?r egen drift. Det m? v?re sammenheng mellom m?lene vi jobber for og det vi selv gj?r. Vi m? leve som vi l?rer, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.

SFTer ISO-sertifisert: SFT-direkt?r Ellen Hambro mottar sertifikatet for den internasjonale milj?standarden ISO-14001 fra SFTs prosjektgruppe for milj?sertifisering. Fra venstre: H?kon Oen, Inger Grethe England, Ellen Hambro og Anne Stefansen. Foto: SFT.
Krever kontinuerlige forbedringer
SFT er milj?sertifisert
I h?st fikk SFT kjenne hvordan det er ? sitte p? den andre siden av bordet.
Revisorer fra Teknologisk institutt kontrollerte om systemet v?rt oppfyller kravene i ISO-standarden, om prosedyrene blir fulgt i praksis og om systemet er godt nok kjent i organisasjonen.
Milj?standarden ISO-14001 bygger p? to grunnleggende prinsipper: Kontinuerlige forbedringer og jevnlige kontroller.
? Vi er sv?rt godt forn?yd med at vi n? er tildelt sertifikatet som bevis p? at vi sertifisert etter den internasjonale milj?standarden ISO-14001, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Egen milj?handlingsplan
En viktig del av ISOs milj?ledelsessystemet er kravet om at virksomheten m? ha en egen milj?handlingsplan. Den definerer m?l for hvordan driften skal bli mer milj?vennlig.
? Vi har satt oss ambisi?se, men realistiske m?l. I perioden 2010 til 2014 skal vi kutte CO2-utslippene fra reisevirksomhet med 10 prosent og total avfallsmengde med 10 prosent. Vi skal dessuten redusere energibruken i SFT-huset med 10 prosent, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Milj?standarden forplikter oss kontinuerlig forbedringer. SFT milj?handlingsplan beskriver hvordan vi skal n? m?lene.
Sp?rsm?l kan rettes til SFT:
SFT-direkt?r Ellen Hambro
telefon 22 57 34 94, e-post: [email protected]
Milj?koordinator Anne Stefansen
telefon 22 57 35 66, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy