Klimasp?rsm?l

Norge st?rste giver til nytt klimafond

Star Tours eget flyselskap, TUIfly Nordic er som verdens f?rste charterflyselskap blitt milj?sertifisert. Flyselskapet har jobbet lenge med milj?sp?rsm?l, og sertifiseringen krever at selskapet m? gj?re kontinuerlige milj?forbedringer.
– Det er et stykke reise- og flyhistorie som skrives n?r TUIfly Nordic som verdens f?rste charterflyselskap og det tredje f?rste flyselskapet i verden n? har blitt milj?sertifisert. Det er veldig moro at det er akkurat vi som skriver den, sier kommunikasjonsdirekt?r i Star Tour, Lena Petersson.
Star Tour-gruppens milj?arbeid har p?g?tt i flere ?r, og det er lagt ned mye jobb for ? tilfredsstille kravene til ISO-sertifiseringen.
– For et flyselskap handler stort sett alt om ? redusere bruken av drivstoff, og dermed ogs? milj?p?virkningen. M?let er ? gjennomf?re en flygning mest mulig effektivt med minst mulig drivstoffbruk. Da koster flygningen mindre og det forurenser mindre, sier Petersson.

TUIfly Nordic forbrukte i l?pet av 2007 0,0278 liter drivstoff per passasjerkilometer. Dette inkluderer alle gjennomf?rte flygninger, ogs? testflygninger. TUIfly Nordics CO2-utslipp l? i snitt p? 69 gram per flydd passasjerkilometer.
– Sammenlignet med rutefly er dette et lavt forbruk, noe som blant annet skyldes at flyet alltid flyr fullsatt, direkte til reisem?let med mange stoler i kabinen og med s? lett utstyr som mulig, if?lge Petersson.
Hun forteller at TUIfly Nordic har satt seg t?ffe, men absolutt fullt realistiske m?l:
– Sammenlignet med 2007 skal vi ha fem prosent lavere forbruk frem til det finansielle ?ret 2010/2011, og ti prosent lavere forbruk frem til det finansielle ?ret 2014/2015.

Hva er milj?sertifisering?
Et ISO 14001-sertifikat viser at bedriftens milj?styringssystem er blitt m?lt opp mot en standard for god milj?ledelse og er i samsvar med den. For ? beholde sertifiseringen kreves kontinuerlige forbedringer. Med en ISO-sertifisering g?r bedriften lenger enn ? oppfylle regelverket. Fokuset blir hele tiden ? forbedre seg.

Hva betyr det for TUIfly Nordic ? v?re milj?sertifiserte etter ISO 14001?
*At TUIfly Nordic i samarbeid med Det Norske Veritas har utarbeidet en strukturert og holdbar m?te ? fokusere p? milj?arbeid i alle ledd innen virksomheten
*At flyselskapet fra ?r til ?r m? vise til konstante milj?forbedringer for ? f? beholde sertifiseringen
*At flyselskapet har et effektivt milj?styringssystem hvor milj?virkninger registreres kontinuerlig.
* At flyselskapets personell f?r l?pende milj?utdanning
* At flyselskapet arbeider systematisk med detaljerte milj?handlingsplaner for ? redusere milj?p?virkningen
* At flyselskapets milj?arbeid revideres regelmessig av eksterne milj?revisorer i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14001

Milj?sertifiseringsprosessen i korthet
* Gjennomgang av flyselskapets milj?p?virkning
* En milj?organisasjon etableres + oppl?ring i milj?ledelse
* Et milj?styringssystem innf?res for kontinuerlig registrering av selskapets milj?p?virkning
* En milj?politikk skal utvikles og dokumenteres hvis den ikke allerede finnes
* Handlingsplaner utvikles og dokumenteres
* Skriftlige instrukser utvikles og kommuniseres internt
* Det praktiske milj?arbeidet starter
* Milj?arbeidet revideres
* Ekstern revisjon gjennomf?res av et sertifiseringsorgan, for eksempel Det Norske Veritas
* Eventuelle justeringer gjennomf?res
* Flyselskapet milj?sertifiseres
* Milj?arbeidet fortsetter i ?rlige sykluser med krav om kontinuerlige forbedringer

Bilder kan lastes ned her:
http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0001230
Stabekk 7. desember 2009

Kontaktinformasjon:
Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 503

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy