Milj?politikk

– NorGer n?r viktig milep?l i Tyskland

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med ? rydde opp i forurenset sj?bunn i Stavanger. Klif st?tter n? kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen.
Stavanger er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sj?bunn. Havneomr?det er s?rlig belastet med milj?gifter fra bunnstoff p? b?ter. Mattilsynet har innf?rt kostholdsr?d p? sj?mat herfra.
Komme i gang med oppryddingen
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) st?tter Stavanger kommune med inntil 1,5 millioner kroner til en to?rig prosjektlederstilling for ? komme i gang med ? rydde opp i forurenset sj?bunn i Stavanger havneomr?de.
Prosjektlederen skal bidra til n?dvendig framdrift i arbeidet. Vedkommende skal fra v?ren neste ?r lede og organisere arbeidet med ? rydde opp i forurensede sedimenter.
Prosjektlederen skal ogs? v?re en p?driver for en prosjektgruppe med representanter fra kommunen, Stavanger Havn, Fylkesmannen og aktuelle virksomheter i omr?det.
Rydder opp i forurenset sj?bunn
Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sj?bunn omfatter 17 prioriterte fjordomr?der.
Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet til opprydding i omr?der der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er st?rre enn de ansvarlige selv kan b?re.
Der det er n?dvendig for ? bidra til en helhetlig opprydding, fordeler Klif disse statlige pengene etter behov og i tr?d med nasjonale prioriteringer.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
overingeni?r Jeanette Bente Beckius, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 37 43, e-post: [email protected]
seksjonssjef Ingvild Marthinsen, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 35 29, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy