Klimasp?rsm?l

Norsk bidrag til l?sning av de st?rste klimaproblemene

Alle som vil kan fra 1.januar 2010 enkelt og gratis skaffe seg en energiattest som viser hvor energieffektiv bolig de har. Fra 1. juli i ?r er energimerking obligatorisk ved salg og utleie av boliger og andre bygninger.
Ved nytt?r tr?dte NVEs forskrift om energimerking av bygg i kraft. Plikten til ? merke boliger og yrkesbygg ved salg eller utleie trer i kraft 1. juli 2010. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Denne merkingen m? v?re gjennomf?rt f?rste gang innen 1. januar 2012.
Selv om det fortsatt er noen m?neder til pliktig energimerking innf?res i Norge, er det allerede n? mulig ? ta i bruk selvangivelsesl?sningen p? www.energimerking.no . Energiattester som lages i dag vil v?re gyldige ogs? etter 1. juli.
– NVE oppfordrer alle til ? energimerke boligen sin. Finn ut hvor energieffektiv boligen din er, og f? tips om tiltak som kan bedre energistandarden, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirekt?r.
Gjennomf?rt merking gir en energiattest med et energimerke og et oppvarmingsmerke, samt en liste med anbefalte energieffektiviseringstiltak. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er. Karakterskalaen g?r fra A (best) til G som er laveste karakter. Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Dette vises p? en fargeskala fra gr?nt til r?dt.
– Jeg er stolt over at NVE kan tilby en enkel og gratis energimerkeordning. I dag st?r bygninger for over 40 prosent av Norges totale energibruk. Det langsiktige m?let er at merkeordningen skal bidra til ? redusere denne energibruken, sier vassdrags- og energidirekt?r Aas.
I tillegg til ? gi dagens boligeiere nyttig informasjon om boligens energistandard, er energiattesten nyttig for alle som vurderer ? kj?pe eller ? leie ny bolig. NVE oppfordrer alle som er p? boligjakt til ? sp?rre etter energiattesten, som gir nyttig informasjon om oppvarming og forventet energibruk.
– Energimerking er et positivt og etterlengtet milj?initiativ. N?r vi er ute i Europa og ser hvilke kostbare l?sninger andre land har valgt, er vi glade for at vi i Norge har klart ? lage en enkel og gratis l?sning som ikke p?f?rer boligeierne nye kostnader, sier Peter Batta, administrerende direkt?r i Huseiernes Landsforbund.
For ytterligere kommentarer:
Seksjonssjef Birger Bergesen, telefon 22 95 92 29, mobil 90 11 28 38
Medier?dgiver Hilde Totland Harket, telefon 22 95 92 78, mobil 92 44 92 75
Les mer om energimerkeordningen og last ned forskriften p? www.energimerking.no
Hovedpunkter fra forskriften:
– Alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut m? ha en energiattest fra 1. juli 2010.
– Yrkesbygg over 1000 m2 m? regelmessig merkes og ha resultatet av merkingen synlig oppsl?tt for brukerne av bygningen. Merkingen m? senest v?re gjennomf?rt 1. januar 2012. Yrkesbygg omfatter blant annet n?ringsbygg som butikker, kontorbygg og kj?pesentra, og offentlige og kommunale bygg som skoler og sykehjem.
– Energiattesten inneholder et energimerke og et oppvarmingsmerke
– Karakterskalaen for energimerket strekker seg fra A (best) til G (lavest). De aller fleste eksisterende boliger vil f? en karakter i den nedre delen av skalaen (E ? G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt f? C eller D, avhengig av effektiviteten til oppvarmingssystemet. Lavenergiboliger vil normalt f? B, mens s?kalte passivhus med sv?rt lavt energibehov og effektivt oppvarmingssystem vil normalt f? A.
– Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann p? en fargeskala fra gr?nt til r?dt.
– Obligatorisk energivurdering av tekniske anlegg som kjelanlegg, klimaanlegg inkludert ventilasjonsanlegg i bygninger over en viss st?rrelse og engangsvurdering av varmeanlegg inng?r ogs? i energimerkeordningen. Energivurderingen vil gi et bedre grunnlag for energioptimal drift og vedlikehold av slike anlegg
– Eksisterende boliger kan merkes av boligeier. For energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg stilles det krav til relevant kompetanse.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kontaktpersoner Avdelingsdirekt   #NVE   #Tveita Borettslag