Milj?politikk

Norske husholdninger kan spare 3,7 milliarder kroner i str?mutgifter ved ? stoppe luftlekkasjer

Milj?verndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har satt av 25 millioner kroner i ?r til 15 prosjekter rundt om i landet. Seks av disse er nye.

De nye prosjektene skal utfylle de ni prosjektene som allerede er med i programmet, b?de i forhold til tema og geografi.

De nye prosjektene omhandler blant annet sykkelturisme, kurs i naturveiledning, planter og dyrs betydning i kulturhistorien, oppgradering av gamle ferdselsruter, fugleturisme og villreinen som verdiskaper. Geografisk vil de konsentrere seg om Folgefonna, Luster, Lesja, Saltdal, R?ros – Lierne, og Finnmark.

– Regjeringen vil legge bedre til rette for turister og bes?kende i og rundt store verneomr?der, slik at inntektene fra reiselivet kan ?ke. P? denne m?ten kan naturvernet bidra til at distriktene f?r flere bein ? st? p?, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Utviklingsmulighetene i distriktene er store, og regjeringen vet at vekstkraften kommer nedenfra. Derfor vil vi spille p? lag med lokalbefolkningen slik at verneverdier kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Det er mange muligheter for inntekter fra aktiviteter rundt verneomr?der og andre viktige naturomr?der.

Verdiskapingsprogrammet startet i 2009 og vil g? over fem ?r. Med de seks nye prosjektene er det med til sammen 15 prosjekter som skal bringe fram gode eksempler p? hvordan verneomr?der og andre naturomr?der med spesielle kvaliteter kan bli en ressurs i samfunnsutviklingen.

Programmet skal bidra til milj?messig-, kulturell- sosial- og ?konomisk verdiskaping i tilknytning til st?rre verneomr?der. P? denne m?ten vil verneomr?dene bli bedre ivaretatt, og lokal bevissthet og engasjement for naturomr?dene stimuleres.

?Naturarven som verdiskaper? skal hjelpe gründere og sm?bedrifter med infrastruktur og tilrettelegging som b?de fastboende og tilreisende kan han nytte av. Verdien av naturomr?dene skal ?kes med startsteder for turer, opparbeidede stier og l?yper, informasjonsskilt og plakater, rasteplasser og utsiktspunkt. Programmet st?tter nyskaping for ? f? fram opplevelsesprodukter som ikke g?r p? bekostning av milj? og verneform?l. Det bidrar til produktutvikling i det ? skape naturopplevelser, med st?tte til kurs, idédugnader og nettverk for n?ringsutviklere og guider.

Les mer om de nye prosjektene p? Direktoratet for naturforvaltning sine nettsider.0000

Similar Posts