Natursp?rsm?l

Norske kommuner vil energieffektivisere

Enova opplever stor p?gang fra norske kommuner til kurs om energieffektivisering av bygg. Enova starter n? opp en landsomfattende kursserie for norske kommuner, finansiert av KRD, der m?let er ? hjelpe kommunene til ? ta en ledende rolle med ? redusere og legge om energibruken i norske bygg.
Regjeringen har allerede uttalte ambisjoner om at energibruken i bygg skal halveres innen 2040 og at alle bygg skal ha passivhusstandard innen 2020. Disse vurderingene bygger blant annet p? rapporten fra en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad, som presenterte forslag til m?l og tidsplan for ? ?ke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.?- Selv om departementet enn? ikke har konkludert p? tiltakssiden, er det ?penbart at kravene til mer energieffektiv byggeskikk vil skjerpes i ?rene som kommer, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.
? Jeg er derfor sv?rt glad for at norske kommuner ?nsker ? g? foran i arbeidet med energieffektive bygg, enten det gjelder nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg, sier Navarsete.
? Vi har allerede flere gode forbildeprosjekter i norske kommuner, og jeg vil oppfordre kommunene til ? ta i bruk virkemidlene Enova har for ? realisere nye energieffektive bygg, sier statsr?den. P? kursene f?r kommunene vite mer om Enovas nye st?tteprogram og mulighet til ? diskutere kommunens prosjekter med en r?dgiver fra Enova.
? B?de mer informasjon om passivhus, energieffektivisering og drift av kommunal bygningsmasse blir sentrale tema i kursserien, opplyser seniorr?dgiver Kjersti Gjervan i Enova.
Se ogs?: https://www.viaregi.com/registration/deltagerweb.aspx?kid=583&pid=27358
Ytterligere opplysninger:
Seniorr?dgiver Kjersti Gjervan, Enova Tlf.: 930 83 464
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 000000

Similar Posts