Natursp?rsm?l

NVE anbefaler ? opprettholde opprinnelig trasé for kraftledningen Sima?Samnanger i Granvin herad

og anbefaler at Olje- og energidepartementet opprettholder konsesjonen til opprinnelig trasé p? strekningen. NVEs anbefaling er i tr?d med uttalelsen fra Granvin herad. NVE kan

og anbefaler at Olje- og energidepartementet opprettholder konsesjonen til opprinnelig trasé p? strekningen. NVEs anbefaling er i tr?d med uttalelsen fra Granvin herad.
NVE kan ikke se at den foresl?tte traséjusteringen gir vesentlige fordeler sammenlignet med opprinnelig trasé

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy