Vann

NVE avsl?r vindkrafts?knad p? Sleneset

NVE sier nei til bygging av Sleneset vindkraftverk i Lur?y kommune, Nordland. NVE har lagt avgj?rende vekt p? h?ye samfunns?konomiske kostnader og store inngrep forbundet med n?dvendige infrastrukturtiltak.
Nord-Norsk Vindkraft AS s?kte i 2005 om konsesjon til ? bygge og drive Sleneset vindkraftverk. Det oms?kte vindkraftverket ville ha best?tt av inntil 75 turbiner men en total installert effekt p? inntil 225 MW. Vindkraftverket var oms?kt p? Sleneset som er en del av ?ygruppen Solv?r.

I konsesjonsbehandlingen har NVE lagt avgj?rende vekt p? samfunns?konomiske forhold. Omr?det hvor Sleneset vindkraftverk var planlagt best?r av mange ?yer og holmer. Bygging av et vindkraftverk her ville kreve store infrastrukturtiltak for ? sikre tilgang til hele planomr?det, og dersom prosjektet skulle realiseres m?tte det bygges vei p? fyllinger over 40 sund. I tillegg ville det m?tte bygges flere broer. Et vindkraftverk p? Sleneset ville ogs? kreve bygging av en s?rlig kostbar nettilknytning.

Videre konstaterer NVE at Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Nordland anbefaler at det ikke gis konsesjon til vindkraftverket p? grunn va omr?dets internasjonale betydning som leveomr?de for hubro.
Les mer om Sleneset p? NVEs nettsider (Nordland fylke, Lur?y kommune)

Kontaktpersoner
Avdelingsdirekt?r Rune Flatby, mobil 416 78 203
Seksjonssjef Arne Olsen, mobil 915 48 387
Gudmund S. Sydness, tlf: 229592100000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #De Gr   #Verken Dyrebeskyttelsen Norge