Klimasp?rsm?l

NVE fosser frem som ?nsket arbeidsgiver blant unge

Enova st?tter tre nye vindkraftutbygginger i Norge. Lista i Vest-Agder, Ytre Vikna i Nord-Tr?ndelag og Hav?ygavlen vindkraftverk i Finnmark f?r til sammen 631,5 millioner kroner. De tre prosjektene vil gi om lag 325 GWh ny fornybar energi.
– Vi ser at kostnadene ved utbygging av vindkraft har sunket siden 2008. Dette er gode nyheter for videre utvikling av vindkraft i Norge. Vi h?per v?r st?tte kan gi bransjen et ytterligere l?ft slik at flere vindparker n? blir bygget ut, sier adm. direkt?r Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har mottatt s?knad om st?tte til utbygging fra syv vindkraftakt?rer. I tillegg s?kte to privatpersoner om st?tte til etablering av enkeltm?ller. Utbyggingsprosjektene er rangert etter energiutbytte per st?ttekrone og de mest kostnadseffektive prosjektene er tildelt st?tte. Tildelingen er basert p? s?kernes egne grunnlagsdata, oms?kt st?ttebel?p og tredjeparts vurdering (n?ytral part) av produksjonstall.

Mer informasjon om vindkraftprogrammet og krav til s?knaden finnes p?:
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1311

Utbyggingsprosjekt, etter st?rrelse:

Prosjekt/ S?ker/ Kontraktsfestet GWh/ St?ttebel?p NOK/ Beliggenhet

* Lista vindkraftverk/ Norsk Milj? Energi S?r AS/ 206,6 GWh/ 388 000 000 NOK/ Farsund kommune i Vest-Agder

* Ytre Vikna vindkraftverk/ NTE Energi AS/ 110,1 GWh/ 228 000 000 NOK/ Vikna kommune i Nord-Tr?ndelag

* Hav?ygavlen vindkraftverk/ Statoil ASA/ 8,2 GWh/ 15 500 000 NOK/ M?s?y kommune i Finnmark

SUM: 324,9 GWh/ 631 500 000 NOK

Om Enova

Statsforetaket Enova skal fremme en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enovas m?l er at det skal bli lettere ? velge enkle, energieffektive og milj?riktige l?sninger for alle som ?nsker det. B?de private og offentlige akt?rer er viktige m?lgrupper, p? s? vel privat som yrkesmessig arena.

Trondheim, 10. mai 2010

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirekt?r B?rd Bjerkaker, Enova SF, Tel. + 47 900 67 007

Omr?deleder Fornybar Kraft, Espen Borgir Christophersen, Enova SF, Tel. + 47 901 64 1720000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy