Klimasp?rsm?l

NVE gir l?yve til regulering, auka vassuttak og kraftproduksjon i Bresjavassdraget i Nordland

Ingen grunn til ? ikke komme seg til fjells ?stafjells! Sn?grensen varierer, men over ca 400 m o.h. i innlandet p? ?stlandet er det sn?, og det er mer sn? enn normalen i fjellet!
Denne ukes sn?rapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og sn?. NVE
Datagrunnlag for sn?rapporten
Sn?mengden er gitt i forhold til normal sn?mengde for aktuell dag i ?ret basert p? statistikk for perioden 1971-2000.
Les mer om sn?taksering eller sn?m?ling her.
www.nve.no/snorapport
I l?pet av sist uke har det v?rt varmere enn normalt i hele landet, likevel har nedb?ren kommet som sn? i fjellet i S?r-Norge og i indre str?k av Nordland, Troms og Finnmark. Mest sn? har det kommet i Langfjella og det har kommet rundt 50-100 mm p? det meste i sum over uken. Skifolket p? ?stlandet har n? ingen unnskyldning for ? ikke komme seg til fjells!
I Finnmark og Troms derimot er det betydelig mindre sn? enn normalen, men for skifolket og de sn?interesserte er det h?p: s?r p? Vidda og i indre deler av Troms er det tiln?rmet normale sn?mengder.Sn?grensen g?r stedvis ved havniv? i Finnmark, men en m?, i f?lge sn?kartet, over 400 – 500 m o.h. for ? finne t?rr sn?. I indre Troms overestimerer sn?kartet og det er ikke s? mye sn? i virkeligheten som det sn?kartet antyder.
I Nordland og Nord-Tr?ndelag ligger sn?grensen p? omkring 800 moh, men det er mulig at sn?grensen g?r noe lavere i grensetraktene, s?rlig i Nordland. Det er skif?re i de h?yestliggende omr?dene, men sn?en er trolig v?t. I f?lge normalen skulle det v?rt sn? ned til havniv? her.
I S?r-Tr?ndelag og M?re og Romsdal g?r sn?grensen rundt 800 – 1000 m o.h., noe lavere i grensetraktene i ?st. Sn?grensen g?r betydelig h?yere enn normalen og det er mindre sn? enn normalen de fleste steder. Det er skif?re p? de aller h?yeste toppene.
P? Vestlandet er det mindre sn? enn normalen, muligens med unntak av p? deler av Hardangervidda. Sn?grensen g?r h?yt i forhold til normalen, trolig rundt 800 m o.h. I fjellet er sn?en t?rr og for en skientusiast p? Vestlandet er det h?p bare man kommer h?yt nok opp!
I Agder m? en minst over 700 m o.h. for ? f? sn? under skiene, og en mager tr?st for skifolket er at sn?grensen trolig ligger litt lavere enn det sn?kartet viser. H?yt til fjells, det vil si over 1200 – 1300 m o.h., er det tiln?rmet normale sn?mengder, mens det i lavlandet er skralt med sn?, og sn?grensen g?r betydelig h?yere enn normalen. R?det til folk med skiabstinenser p? S?rlandet er ? komme seg over 1200 – 1300 m o.h.
?stlandet er p.t. et eldorado for skifolket. Selvom det har v?rt mildt og nedb?ren har kommet som regn i lavlandet, har det sn?dd p? fjellet. Sn?grensen ligger h?yt i Osloomr?det, men i innlandet ligger sn?grensen ned mot 300 m o.h. enkelte steder. Det er mer sn? enn normalen de fleste stedene fjellet og p? ?stlandet finnes det ingen unnskylding for ikke ? finne frem skiene!
Se mer detaljert kart p? www.senorge.no
Illustrasjon: Endring i sn?mengde siste syv d?gn. Kilde: www.senorge.no
Kjente feil og usikkerheter
I randsonen mellom sn? og barmark vil ofte sn?kartet v?re usikkert og sm? sn?mengder kan gi store utslag spesielt for “%-av normalen”-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor sm? avstander. Generelt vil sn?kartet i grensentraktene v?re beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for ? generere nedb?r- og temperaturverdier over hele landet kan gj?re feil i omr?der hvor det er f? m?linger. I indre Troms overestimerer sn?kartet sn?mengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med ? l?se problemet. ?st p? ?stlandet overestimeres ogs? sn?mengden. Her er det trolig litt over normalen med sn?.
0000

Similar Posts