Klimasp?rsm?l

NVE tilr?r at reservekraftverkene i Midt-Norge kan brukes ved utfall i kraftsystemet

En delegasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er n? i Beijing for ? ?pne en ny milj?skole og for ? sette i gang nye milj?prosjekter. Vi videref?rer med dette det vellykkede samarbeidet med kinesiske milj?myndigheter som har p?g?tt siden 1995.

?pnet milj?skole i Beijing: Ellen Hambro, direkt?r for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT), ?pnet mandag 8. mars milj?kompetansesenteret i Beijing,ogs? kalt milj?skolen, foran 50 deltakere fra 18 kinesiske provinser. Foto: Andre Kammerud.
Samarbeider med Kina
Klima- og forurensningsdirektoratet samarbeidet i perioden 2005-2009 med milj?myndighetene i byen Zunyi i Guizhou-provinsen i s?rvest-Kina.
Prosjektet ble gjennomf?rt med en ?konomisk ramme p? sju millioner kroner.
Prosjektet som n? settes i gang, har en kostnadsramme p? 21,7 millioner kroner.
N? starter Klima- og forurensningsdirektoratet opp den f?rste kursmodulen for kinesiske kontroll?rer.
? Vi forventer at kursene raskt vil bli en integrert del av det kinesiske milj?verndepartements egne kursopplegg og at de vil holde kursene selv uten norsk st?tte, sier Ellen Hambro. Det skal blant annet holdes kurs i h?ndtering av farlige stoffer og sikring av biologisk mangfold.
Fjernet svoveldioksid
Kinesiske milj?myndigheter er sv?rt godt forn?yd med resultatet av det nylig avsluttede prosjektet i den kinesiske byen Zunyi. De mener det har bidratt til viktige milj?forbederinger og de sprer n? erfaringene fra prosjektet til andre provinser.
? Samarbeidet med myndighetene i Zunyi har gitt store milj?forbedringer. Vi er glade for ? dele v?re erfaringer med milj?myndighetene fra andre deler av Kina, sier Ellen Hambro, direkt?r i Klima- og forurensningsdirektoratet.
Samarbeidsprosjektet fikk fortgang i installeringen av et renseanlegg ved en PVC-fabrikk. If?lge kinesiske myndigheter, fjerner anlegget ca. 10 000 tonn av utslippene av svoveldioksid (SO2) per ?r. Dette er omtrent like mye som det samlede ?rlige SO2-utslippet fra norsk industri.
Ved en titanfabrikk forventes det at gjennomf?rte tiltak vil redusere utslippene av saltsyre med opptil 190 tonn ?rlig. I tillegg reduseres utslippene til vann.
Store utfordringer
Kina er et land med store milj?utfordringer, b?de n?r det gjelder utslipp av klimagasser, sur nedb?r og milj?gifter.
? Vi f?r n? videref?rt det gode samarbeidet vi har etablert med kinesiske milj?myndigheter. V?rt m?l er ? styrke Kinas kapasitet p? milj?vern og samtidig styrke det milj?faglige samarbeidet mellom landene, sier klima- og forurensningsdirekt?r Ellen Hambro.

M?te med kinesiske milj?myndigheter: Ellen Hambro, direkt?r for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) m?tte mandag Wen Wurui, direkt?r for Foreign Economic Cooperation Office (FECO) i det kinesiske milj?vernepartementet. Foto: Andre Kammerud.
Sp?rsm?l kan rettes til:
seksjonssjef André Kammerud, internasjonal seksjon
telefon: 22 57 36 73, mobil: 902 02 157, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy