Natursp?rsm?l

NVE tilr?r ny kraftleidning mellom Mongstad og Kollsnes og nye kablar fr? Kollsnes til Troll A-plattformen

og at Statoil ASA f?r byggje kablar fr? Kollsnes til Troll A.
– Kraftleidningen fr? Mongstad til Kollsnes vil auke forsyningstryggleiken til Bergensomr?det og Kollsnes

Similar Posts