Natur

Ny energil?sning for sm? bedrifter i utviklingsland

Nylig ble det lansert en ny l?sning for energiforsyning som skal fremme etableringen av sm?bedrifter i fattige deler av verden.
Det innovative anlegget heter MICROSOL og er resultatet av et prosjekt ledet av den globale energispesialisten Schneider Electric, i samarbeid med en gruppering p? totalt ni offentlige og private samarbeidspartnere. Demoanlegget ble ?pnet p? senteret til Kommisjonen for Alternative Energikilder og Atomenergi (CEA) i Cadarache, Provence. L?sningen ble til takket v?re nytenkning innen termisk solenergi.
Innovativ teknologi ? kun milj?vennlige produkter
M?let med MICROSOL-prosjektet er ? utvikle en enkel, modul?r standardteknologi for ? produsere elektrisitet, drikkevann og varme samtidig. Disse er vesentlige elementer for etableringen av mikrobedrifter i verdens landbruksomr?der som er preget av h?ye niv?er av solstr?ling, spesielt i Afrika. MICROSOL baserer seg p? prinsippene bak den samtidige genereringen av elektrisitet og varme. Det er et resultatet av en ny tiln?rming til en teknologi som allerede er utbredt: soldreven termodynamikk. L?sningen fokuserer p? prosjektering av termisk lagring ved ? bruke kun milj?vennlige produkter.
MICROSOL et n?kkelprosjekt
– MICROSOL er et n?kkelprosjekt i Schneider Electrics strategi som sikter p? ? utvikle et omfattende og integrert tilbud innen energiforsyning rettet mot befolkningen som befinner seg p? bunnen av pyramiden, uttalte Gilles Vermot Desroches, direkt?r for b?rekraftig utvikling i Schneider Electric, under lanseringen.
– Takket v?re aktivt samarbeid med innovative, unge franske selskap, har vi v?rt i stand til ? utvikle en teknologi som im?tekommer behovene til sm? bedrifter i utviklingsland, avslutter han.
MICROSOL-konsortiet planlegger ? etablere et pilotanlegg p? det afrikanske kontinentet innen 2014, og levere anleggene i l?pet av 2015.
Kompetanse som kan komme til nytte i Norge
– Microsol er et spennende prosjekt som er helt i tr?d med Schneider Electrics visjon ? energi til en st?rre del av verdens befolkning ved bruk av milj?vennlig, ny teknologi, sier Ingunn S. Kristiansen, Marketing Communication Manager i Schneider Electric Norge. ? Vi i Schneider Electric Norge er glade for ? v?re en del av et internasjonalt konsern som tar samfunnsansvar, samtidig som vi f?r verdifull erfaring med utvikling av fornybare energikilder. Dette er viktig kompetanse som ogs? kan komme til nytte her i Norge, fastsl?r hun.
?konomisk st?tte
MICROSOL-prosjektet startet i november 2011 og utviklet seg over en periode p? tre ?r, med et budsjett p? 90 millioner kroner. Som en del av ADEMEs (fransk byr? for milj?- og energih?ndtering) program for fremtidsrettede investeringer, f?r MICROSOL ?konomisk st?tte i form av et stipend og et refunderbart forskudd p? 4,2 millioner kroner. Demoanlegget skal v?re i stand til ? levere en konkret l?sning i tr?d med ADEMEs 2050-visjon og dens utviklingsplan for soldreven termodynamikk, som omfatter flere franske industribedrifter.

FAKTA:
1,3 milliarder mennesker i verden er uten tilgang til elektrisitet
10 land, fire i Asias utviklingsomr?der og seks i det subsaharianske Afrika, st?r for to tredjedeler av befolkningen uten elektrisitet. For ? kunne gi hele verden tilgang til energi innen 2030 trengs det investeringer rundt 6 100 000 milliarder kroner (Kilde: IEA, International Energy Agency).
Tilgang til energi reduserer fattigdom
1 milliard mennesker har ingen tilgang til energi i dag. FNs hovedm?l i dette ?rtusenet er ? sikre regelmessig tilgang til energi til hele verden innen 2030 og samtidig redusere energibruken p? globalt niv? med 40 %. (Kilde: FNs R?dgivningsgruppe for energi og klimaendringer, rapport fra april 2010).
Tilgang til elektrisitet er vesentlig for helsepleie, matlaging, belysning, tilgang til drikkevann, etc. Husstander uten energitilgang bruker gjennomsnittlig opp til en tredjedel av sitt totale budsjett p? ? skaffe seg energi. Tilgangen til energi p?virker ogs? produktiviteten i oppdrettsindustrien, som i utviklingsland gir levebr?d til 2,5 milliarder mennesker (45 % av befolkningen). Utslipp for?rsaket av d?rlige belysnings- og oppvarmingsl?sninger bidrar til global oppvarming og st?r for 2 millioner d?dsfall hvert ?r.(Kilde: ?Practical Help)
I 2008 startet Schneider Electric ? p? bakgrunn av det ovennevnte – Bip Bop (Business, Innovation and People at the Base of the Pyramid) programmet. M?let er ? fremme energitilgangen i utviklingsland med fokus p? tre tiltak:
? Forretning: Gi ?onomisk st?tte til nytenkende energientrepren?rer
? Innovasjon: Bygge et skreddersydd tilbud som l?ser mangelen p? utstyr
? Folk: Gi ?konomisk og teknisk oppl?ring for ? kompensere for mangelen p? kompetanse

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige l?sninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker str?mforsyning og kj?lesystemer, samt sikkerhetsl?sninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning p? 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer p? ? gj?re energi sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gunnar Gj   #OED   #Tafjord Kraftnett   #Tussa Nett