Milj?politikk

Ny Enovatildeling til vindkraft

Enova har vedtatt ? bevilge 346,5 millioner kroner i investeringsst?tte til Midtfjellet Vindkraft i Fitjar kommune i Hordaland. Vindkraftverket skal etter planen produsere om lag 165 GWh. Dette er det fjerde vindkraftprosjektet som f?r st?tte fra Enova i 2010.
– Enova er glad for ? kunne st?tte ytterligere et vindkraftprosjekt i Norge. Med dette bidrar vi til ? styrke det norske vindkraftmarkedet i p?vente av et sertifikatmarked, sier adm. direkt?r Nils Kristian Nakstad i Enova.
Enova har med dette bidratt med om lag 1 milliard kroner til nye vindkraftprosjekt i 2010. Vindkraftverkene som har f?tt st?tte i 2010 har en planlagt produksjon p? 490 GWh. Totalt har Enova bidratt til utbygging av 2,1 TWh vind i perioden 2001 ? 2010.
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirekt?r B?rd Bjerkaker, Enova SF, Tel. 900 67 007
Administrerende direkt?r Nils Kristian Nakstad, Enova SF, Tel. 906 04 334
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts