Milj?politikk

Ny forskrift etter naturmangfoldloven – overgangsregler for erstatningskrav etter den gamle naturvernloven

(21.10.10) Hvert ?r kasseres store mengder elektriske produkter i hele Rogaland. Disse inneholder tonnevis av milj?gifter som PCB, Kvikks?lv, Bly og radioaktivt materiale. 11 bedrifter spredt over hele fylket tar imot kasserte elektriske produkter, og s?rger dermed for trygg h?ndtering av milj?giftene. Disse lokale akt?rene er en del av RENAS? nasjonale returordning. Og de gj?r Rogalands kanskje viktigste milj?jobb.
– S? langt i 2010 er 3800 tonn giftig avfall tilsvarende nesten 200 trailerlass blitt samlet inn og h?ndtert bare i Rogaland. Det sier seg selv at hadde elektrisk avfall med tonnevis av kvikks?lv, bly, og PCB havnet i vestlandsnaturen ville konsekvensene v?rt enorme. Det ville g?tt ut over dyrelivet b?de i havet og p? land, og rogalendingene selv ville kunne ta store skader. De lokale innsamlerne gj?r en uvurderlig jobb for samfunnet ved ? s?rge for at dette avfallet ikke skader milj?et, sier Gunnar Murvold, administrerende direkt?r i RENAS.

Blant annet er det tatt h?nd om 53 kilo kvikks?lv. Kvikks?lv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser hos mennesker. Det er ogs? samlet inn kondensatorer fra lysarmatur som inneholder til sammen 345 kilo ren PCB.

– Det sier seg selv at hadde vi sluppet alle disse milj?giftene ut ville forurensingen v?rt enorm, og skadene p? naturen katastrofale. For eksempel er PCB er en spesielt farlig milj?gift. En eneste kondensator kan inneholde nok PCB til ? forgifte 30 millioner liter drikkevann, sier fagr?dgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Til og med radioaktive stoffer samles inn. De fleste helt vanlige r?ykvarslere inneholder en radioaktiv kilde. Det er samlet inn mer enn 1700 radioaktive r?ykvarslere fra Rogaland s? langt i ?r.

Dette er bare noen av milj?giftene som RENAS? innsamlere h?ndterer. Elektriske produkter inneholder en lang rekke av de farligste milj?giftene vi kjenner.
Innsamlede milj?gifter i Rogaland i 2010
Milj?gift
Mengde
Enhet
Kvikks?lv
53
Kg
PCB
345
Kg
Bly
4616
Kg
Kadmium
218
Kg
Radioaktive r?ykvarslere
1710
Stk
Innsamlere for RENAS i Rogaland:

Norsk Metallretur Stavanger AS
Sauda kommune
IVAR IKS
Haugaland Interkommunale Milj?verk IKS
Hermod Teigen AS
Norsk Metallretur Haugesund AS
Haugaland Gjenvinning AS
Veidekke Gjenvinning Rogaland AS
Ryfylke Renovasjon AS
Norscrap Karm?y AS
IVAR IKS

—————————————————————————————————————–
RENAS er en ideell organisasjon som p? vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for n?ringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi ? en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. RENAS samler inn og behandler kasserte elektroprodukter fra n?ringslivet. De mest kjente milj?giftene som plukkes ut er kvikks?lv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra r?kvarslere) og bromerte flammehemmere.
RENAS har over 2600 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox osv.
For mer info : Kontakt administrerende direkt?r Gunnar Murvold, tlf. 22135201, epost: [email protected] , eller mobil 930 86 796
Se ogs? www.renas.no0000

Similar Posts