Vann

Ny kalkulator hjelper fl?teoperat?rer ? spare penger og redusere CO2-utslipp

En ny kalkulator som nylig ble lansert av Goodyear Dunlop, kan hjelpe fl?teoperat?rene ? forst? hvilke investeringer i drivstoffbesparende tiltak som vil gi maksimal avkastning. Drivstoffeffektivitetskalkulatoren, som er utviklet p? grunnlag av de reelle betingelsene for europeisk langtransport, vil gj?re det lettere for fl?tenes innkj?psansvarlige ? se hvilke innsparinger de kan oppn? for CO2-utslipp, drivstoff og kostnader. Drivstoffeffektivitetskalkulatoren er tilgjengelig p? www.fleet-calculator.eu.
Kalkulatoren lanseres som en del av Goodyear Dunlops kampanje for ? hjelpe fl?teoperat?rene ? forbedre drivstoffeffektiviteten i et klima der stigende drivstoffpriser og milj?avgifter trolig vil p?virke veitransporten i ?rene som kommer. Fl?teoperat?rene, som allerede gj?r alt de kan for ? forbedre drivstoff?konomien, presses stadig b?de ?konomisk og juridisk til ? gj?re enda mer. I henhold til en rapport som Goodyear Dunlop nylig offentliggjorde, sier en fjerdedel av operat?rene at et innkj?psverkt?y som kunne forutsi avkastningen, ville hjelpe dem til st?rre drivstoffbesparinger.
Kalkulatorens funksjonalitet vil, med sin sentrale plassering og brukervennlige grafiske verkt?y, gj?re operat?rene i stand til ? se hvilken effekt dekkvalg, investering i sj?f?roppl?ring og ulike aerodynamiske l?sninger vil ha for ? drive ned drivstoffregningene og gj?re fl?tene mer milj?vennlige. Det er verdt ? legge merke til at verkt?yet er klart til ? h?ndtere den nye rullemotstandsmerkingen som de nye EU-forskriftene medf?rer, i samme format som kj?perne snart vil kunne se den i. Se n?rmere informasjon om EU-merkingen p? http://www.goodyear.eu/home_en/tire-advice/future-eu-tire-label/.
Kalkulatoren er gratis tilgjengelig for alle europeiske fl?teoperat?rer og andre interessenter, og har f?lgende beregningsfunksjoner:
– reduksjon av drivstofforbruk per 100 km
– ?rlige drivstoffbesparinger i liter
– ?rlig reduksjon i CO2-utslipp i tonn
– netto kostnadsbesparinger per ?r
G? inn p? www.fleet-calculator.eu for ? bruke kalkulatoren.
_______________________________________________________________
Om kampanjen for drivstoffeffektivitet i lastebilfl?ter
Goodyear Dunlop ?nsket ? vite mer om utfordringene Europeiske fl?teoperat?rer st?r overfor, og gjennomf?rte en kvantitativ unders?kelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperat?rer mellom september og november 2011. Unders?kelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 fl?teoperat?rer og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.
Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative sp?rsm?l om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av unders?kelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var fl?ter med 1-50 kj?ret?yer (dette er de fl?tene som er i st?rst fare p? grunn av stigende kostnader), 30 % var fl?ter med 51-250 kj?ret?yer, og 10 % var enda st?rre fl?ter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort p? Goodyear Dunlops fl?teoperat?rkonferanse den 25. januar 2012.
Rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu, hvor det ogs? ligger mer informasjon om den.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 70,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 60 anlegg i 25 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.
0000

Similar Posts