Natursp?rsm?l

Ny pris for innlevering av PCB-ruter

15.03.11 Klif har fastsatt ny maksimal pris for innlevering av kasserte isolerglassruter med PCB. Prisen er n? 1250 kroner per tonn.
Kasserte PCB-holdige isolerglassruter er omfattet av en egen returordning for ? sikre at rutene samles inn og behandles forsvarlig.
Produsenter av nye isolerglassruter er p?lagt ? s?rge for at alle kan levere inn PCB-ruter til vanlige avfallsmottak. Dette til en pris som ikke overstiger prisen for innlevering av ruter som ikke inneholder PCB.
Oppjustering
Hva som anses som maksimal pris for levering av kasserte isolerglassruter, fastsettes av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for tre ?r om gangen. Prisen har ligget p? 1100 kroner per tonn i flere ?r.
P? grunn av prisveksten har Klif funnet det naturlig ? vedta en oppjustering av maksimalprisen. Ny maksimalpris fastsettes til 1250 kroner per tonn for ?rene 2011-2013.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
r?dgiver Bernt Ringvold, seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall telefon: 22 57 34 36, e-post: [email protected]
seniorr?dgiver Isabelle Thélin, seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall
telefon: 22 57 35 78, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy