Milj?teknikk

Ny regjering lover oljevernberedskapssenter i Lofoten og Vester?len

01-10-2013 05:55 Lederne Samarbeidsavtalen som de fire borgerlige partiene presenterte p? kvelden den 30. september sl?r fast at det skal etableres en milj?base/oljevernbase i Lofoten og Vester?len. Det er i tr?d med anbefalingen i rapporten som organisasjonen Lederne presenterte f?r sommeren, der hovedbudskapet var at det b?r etableres et kunnskapssenter for oljevernberedskap i Nord-Norge.

Samarbeidsavtalen som de fire borgerlige partiene presenterte p? kvelden den 30. september sl?r fast at det skal etableres en milj?base/oljevernbase i Lofoten og Vester?len. Det er i tr?d med anbefalingen i rapporten som organisasjonen Lederne presenterte f?r sommeren, der hovedbudskapet var at det b?r etableres et kunnskapssenter for oljevernberedskap i Nord-Norge.

Rapporten viste at mer petroleumsvirksomhet i Nord-Norge vil skape betydelig sysselsetting p? land. Regionen vil bli rikere p? mennesker, kompetanse og skatteinntekter.
Samtidig tok den opp de problematiske sidene ved ? ?pne omr?der i nord for oljen?ringen, spesielt med tanke p? utslipp. Sj?fugl er de mest s?rbare dersom et utslipp er et faktum, mens fisk blir lite ber?rt. Rapporten pekte p? at dagens skipstrafikk er en mer akutt fare for milj?et i de aktuelle omr?dene enn oljen?ringen.
– P? tide med h?yteknologisk oljevern
– Oljevernberedskapen m? forbedres. Det m? derfor bygges opp et kunnskaps- og kompetansesenter, og det b?r plasseres i Nord-Norge. Dette er noe politikere, n?ringsliv, fagmilj?er og milj?vernere kan enes om, sa forbundsstyremedlem Per Helge ?deg?rd. Han mener det er p? h?y tid at oljevernberedskapen, p? lik linje med resten av bransjen, blir h?yteknologisk.
– I dag er utstyret i oljevernberedskapen primitivt. Skulle noe skje er det hansker, sagmugg, kjemikalier og b?tter som er verkt?yene for ? rydde opp, og vi ser at utslipp fra skipstrafikk er en st?rre trussel enn petroleumsutvinning. Det er p? tide at oljevernberedskapen ogs? blir h?yteknologisk, sa ?deg?rd i en kommentar til Stavanger Aftenblad i forbindelse med lanseringen av rapporten.
Kan bli verdensmestre p? oljevernberedskap
Han mener at om det satses like mye p? oljevernteknologi som det gj?res p? resten av oljebransjen, kan man b?de gj?re store fremskritt og skape en ny eksportn?ring for Norge.
– Vi er verdensmestere i teknologi i oljebransjen, det kan vi ogs? bli innen oljevernberedskap. Dessverre har ikke oljevernberedskap f?tt like mye fokus som resten av oljebransjen. Vi er gode p? teknologi, og kan f? til god teknologi ogs? innen oljevern. Her b?r det forskes p? utstyr, beredskap og teknologi som vil v?re mer effektiv p? oppsamling av oljeutslipp enn hva vi har i dag, sier ?deg?rd.
Ringvirkninger for Nord-Norge
Rapporten, som heter ?Olje- og gassn?ringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge?, er en analyse av n?ringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang og ringvirkninger b?de for lokalsamfunn og milj? i Salten, Lofoten, Vester?len, Senja og Midt-Troms.
? De skatte- og arbeidsmessige effektene av petroleumsvirksomhet som kommer frem i rapporten vil trolig v?re overf?rbare for Finnmark om og n?r Barentshavet ?pnes for ytterligere petroleumsvirksomhet, sa Ledernes kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i kommentarer til avisen Finnmarken og NRK Nordnytt.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy