Natursp?rsm?l

Nye krav til tanklagring

milj?farlige kjemikalier og annet farlig avfall er spredt rundt i Norge. N? vil Klif innf?re sikkerhetskrav.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har utarbeidet et forslag til forskrift som regulerer tanklagring av helse- og milj?farlige kjemikalier og farlig avfall.
? Vi mener at b?de sikringen av tankene mot akutt forurensning og beredskapen ved utslipp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy