Milj?politikk

Nye millioner til renere barnehager

4 millioner for sitt arbeid med forurensingsfrie barnehager.

? Stavanger kommune har i l?pet av 2009 og 2010 ryddet opp i barnehagene hvor unders?kelsene viste at dette var n?dvendig

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy