Natursp?rsm?l

Nyheter vedr. plantevernmidler pr 1.2.2011

samt oppdatert oversikt over preparater godkjent p? off-label.

Se de oppdaterte dokumentene p?
Endringer vedr. godkjenning av plantevernmidler 1.7.2010 – 31.01.2011
5-?rsplan for behandling av fornyet godkjenning av plantevernmidler
Preparater godkjent p? off-label pr 01.02.2011
Kontaktperson:
Merete D?hli

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy