Vann

Nytt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Nytt fra Klima- og forurensningsdirektoratet – 19. august 2011 Skolestart uten verstingstoffer Skolesaker kan inneholde helse- og milj?skadelige stoffer. P? nettstedet Erdetfarlig.no f?r du gode r?d om hvilke produkter som er trygge. Hele saken: Skolestart uten verstingstoffer H?ringer og kunngj?ringer – Klif foresl?r innf?ring av tredjepartsverifikasjon for luftfart?ysoperat?rer som er omfattet av EUs kvotesystem.
– EU-kommisjonen ber om innspill til hvordan en kan vurdere kombinasjonseffekter av kjemiske blandinger.
Hele saken: H?ringer og kunngj?ringer
Kontakt oss:
E-post: [email protected]
Telefon: 22 57 34 00 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy