Nytt klimamagasin viser at 2012 blir et rekord?r

2012 ligger an til ? bli blant de varmeste ?rene som er observert. Det viser den nye klimapublikasjonen 2°C som Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning lanserer i dag. 2°C forteller ogs? om rekordh?y konsentrasjon av CO2 i atmosf?ren. Man m? minst 3 millioner ?r tilbake i tid for ? finne tilsvarende CO2-konsentrasjon som det som har blitt m?lt i Arktis i 2012.
For kommmentarer, ta kontakt med:

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, tlf: 950 97 805
Eystein Jansen, forskningsdirekt?r p? Bjerknessenteret, tlf: 906 18 858P? Zerokonferansen som starter i dag vil Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning lansere den nye klimapublikasjonen 2°C. Dette er en publikasjon som skal gi norske beslutningstakere oppdatert og lett forst?elig informasjon fra klimavitenskapen.
?rets utgave av 2°C viser at temperaturen gj?r 2012 til et rekord?r:
?ret 2012 ligger an til ? bli blant de varmeste ?rene som er observert. Dette skjer uten en sterk El Nino eller unormalt stor utstr?ling fra solen.
For f?rste gang har ogs? CO2-m?lestasjoner i Arktis m?lt et CO2-niv? som ligger over 400 ppm. Vi m? minst 3 mill ?r tilbake i tid for ? finne tilsvarende CO2-konsentrasjon i atmosf?ren.
Sommersmeltingen i Arktis har f?rt til et rekordlavt niv? av sj?isutbredelse, Langt under den forrige rekorden fra 2007.
P? det h?yeste punktet p? Gr?nland har forskere for f?rste gang opplevd ? g? ut i slaps p? omr?der som tidligere ikke har v?rt utsatt for sommersmelting, og m?lestasjoner har st?r p? skakke p? grunn av at isen synker.
Aldri har det v?rt m?lt mindre sn? p? den nordlige halvkule om v?ren.
I USA opplevde vi en katastrofal t?rke som g?r ut over verdens matvarelagre. S? kom orkanen Sandy og oversv?mte New York. Unormalt varmt vann utenfor ?stkysten av USA var medvirkende ?rsak til at orkanen gikk s? langt nord, ble s? ster og brakte med seg s? mye vann.
Selv med relativt optimistiske fremtidsscenarier, vil de kaldeste somrene I fremtiden bli varmere enn de varmeste somrene som noensinne er blitt observert, i de fleste befolkningstette omr?dene i tropene og subtropene.
Togradersm?let kan fortsatt n?s, men krever storstilte reduksjoner I utslipp av drivhusgasser. Vi n?rmer oss hurtig det kritiske niv?et for CO2 I atmosf?ren, og for hvert ?r vi venter med ? omstille oss, jo mindre sannsynlig blir det at togradersm?let n?s.
Troverdig kilde til kunnskap – p? nett og papir

2°C, som skal komme ut i en oppdatert utgave en gang i ?ret, skal v?re en troverdig kilde til kunnskap om klimaendringer. Som leser skal man kunne forvente at 2°C presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste ?ret, formidler kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og gir innsikt i prosesser og sammenhenger som p?virker klimaet.

P? nettsiden www.tograder.no finnes samtlige artikler fra ?rets magasin. I tillegg kan 2°C i sin helhet lastes ned gratis til pc, nettbrett eller mobil. Nettsiden inneholder ogs? en del grafiske elementer som til fri bruk.
For kommmentarer, ta kontakt med:

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, tlf: 950 97 805
Eystein Jansen, forskningsdirekt?r p? Bjerknessenteret, tlf: 906 18 858.

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse fra Bergen som ble etablert i 2010. Stiftelsen arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til ? redusere engergiforbruk og utslipp av klimagasser. Norsk Klimastiftelsen er forankret i internasjonalt ledende norske kunnskaps- og klimaforskningsmilj?er
Bjerknessenteret for klimaforskning har et internasjonalt ledende forskningsmilj? med s?rlig styrke p? klimaforst?else, klimamodellering og scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer. Bjerknessenteret koordinerer de nasjonale aktivitetene innenfor utvikling og drifting av klimamodeller/jordsystemmodeller i forkant av neste IPCC rapport.
0000

Authors

Related posts

Top