Nytt lokalt styre for verneomr?dene i Vega

Milj?verndepartementet oppnevner i dag verneomr?destyret som skal forvalte verneomr?dene i Vega kommune i Nordland fylke.
Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunen og fylkeskommunen f?r gjennom deltagelse i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
– Det er sv?rt gledelig at Vega kommune sammen med Nordland fylkeskommune vil p?ta seg ansvaret med ? ivareta de unike naturverdiene i Eidemsliene naturreservat, Holandsosen naturreservat, Hysv?r-S?la landskapsvernomr?de med dyrelivsfredning, Kjellerhaugvatnet naturreservat, L?nan-Skj?rv?r naturreservat, L?nan, Flov?r og Skj?rv?r fuglefredningsomr?de og Muddv?ret fuglefredningsomr?de. Verneomr?destyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnevnelse av verneomr?destyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Verneomr?destyret for verneomr?dene i Vega kommune vil best? av: Andr? M?ller og Ann Hege Lerv?g fra Vega kommune og Per-Anton Nesjan fra Nordland fylkeskommune.

Verneomr?destyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene slik at naturverdiene i landskapsvernomr?det, naturreservatene og fuglefredningsomr?dene sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.0000

Authors

Related posts

Top