Milj?politikk

Nytt magasin for bevisste kvinner!

FSC-merkede kartonger tilgjengelige i Norge Oslo (15.november 2010) ? Tetra Pak, verdens ledende produsent av kartongemballasje til matvarer, lanserer emballasje produsert av sertifisert trevirke, merket med FSC (Forest Stewardship Council?). I f?rste omgang gj?r Tetra Pak FSC-merking tilgjengelig for over 250 millioner kartonger p? det norske markedet. Dette tilsvarer mer enn tre fjerdedeler av salget i Norge. Sertifiseringen er derfor en viktig del av Tetra Paks milj?- og klimasatsning og kan etterhvert v?re ? finne p? norske frokostbord i 2011.
? I tr?d med v?r forretningsstrategi ?ker vi n? tempoet i b?rekraftig skogsdrift. I tillegg til ? tilby klimasmart emballasje ser vi et behov i markedet for ? sertifisere de fornybare r?varene v?re gjennom FSC. Initiativet gir kundene v?re muligheten til ? styrke sine egne merkevarer , sier milj?ansvarlig i Norge, Tom Bj?re.
Merkeordningen kan benyttes av alle Tetra Pak sine kunder i Norge, og tilbys dermed som en viktig komponent i deres milj?arbeid. Ved ? velge FSC-sertifiserte produkter kan produsenter, forhandlere og forbrukere bidra til ? sikre gode arbeidsforhold, ta vare p? det biologiske mangfoldet og bidra til ? utvikle en langsiktig og god utnyttelse av verdens skogsressurser.
? Tetra Pak gj?r FSC-merket emballasje tilgjengelig for de fleste typer kartonger de leverer i det norske markedet. Dette er et viktig skritt p? veien mot m?let vi har satt oss, nemlig at alle Tetra Paks kartonger skal v?re produsert av sertifisert skogsr?vare. Vi h?per flest mulig av v?re kunder n? vil benytte den unike muligheten det er ? v?re tidlig ute med bruken av dette merket i Norge , oppfordrer Bj?re.
FSC-merking er det sertifiseringsorganet for skogsdrift med bredest st?tte fra verdens milj?organisasjoner. FSC-organisasjonen ser frem til den brede lanseringen av FSC fra Tetra Pak.
? Det er et n?dvendig skritt mot et b?rekraftig samfunn at en s? stor akt?r som Tetra Pak introduserer FSC-merkede varer for s? mange forbrukere. Ved at varen b?rer en FSC-logo, kan forbrukerne n? v?re trygge p? at emballasjen kommer fra et b?rekraftig drevet skogbruk. FSC-systemet er med p? ? sikre fremtiden og levestedene for mange truede arter i verdens skoger, og passer s?rlig godt med at 2010 er verdens naturmangfold?r , sier Christian Pedersen, FSCs kontaktperson i Norge.
MEDIAKONTAKTER
Hilde Th?mte, Markedssjef/presseansvarlig 911 37 216, [email protected]
Erik Lindroth, milj?sjef Norden +46 0733 365996, [email protected]
Om Tetra Pak
Tetra Pak er verdens ledende selskap innen prosess- og forpakningsl?sninger for n?ringsmidler. Hovedkontoret ligger i Lund i Sverige. V?re produkter ber?rer daglig millioner av mennesker i over 170 land. Tetra Pak har 22 000 ansatte i 78 land. V?rt motto ?PROTECTS WHAT?S GOOD? uttrykker v?r forretningsfilosofi med ? gj?re n?ringsmidler sikre og tilgjengelig, overalt.
www.tetrapakprotects.no
Om FSC (Forest Stewardship Council)
FSC er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som fremmer milj?riktig, sosialt ansvarstagende og ?konomisk forsvarlig forvaltning av verdens skoger. FSCs viktigste verkt?y er ? utvikle regler og anbefalinger for b?rekraftig forvaltning av skog. FSCs ti grunnleggende prinsipper gjelder for alle sertifiseringer over hele verden. FSC-lisenskoden for Tetra Pak er FSC? C014047 .
FSCs regler beskytter blant annet:
truede dyr og planter
jordas fremtidige evne til ? b?re frem skog
trygge og sunne arbeidsforhold for de som arbeider i skogen
urbefolkningens rettigheter
Kilde: http://www.fsc.org 0000

Similar Posts