Milj?politikk

Nytt nasjonalparkstyre i Finnmark

Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernomr?de/Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci og Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci i Finnmark. Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der.

Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernomr?de/Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci og Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci i Finnmark.
Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy