Energisp?rsm?l

Nytt?rsforsett 2013: Gj?r noe for milj?et!

b?r du rett og slett bytte til en str?mleverand?r som kan garantere at str?mmen du kj?per er fra fornybar energi.

Selv om det meste av str?mmen vi produserer i Norge er fra fornybar energi som vannkraft

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy