Klimasp?rsm?l

Oasis of the Seas kutter C02-utslipp og sparer drivstoff med Enirams DTA

Namdalseid kommune i Nord-Tr?ndelag f?r l?yve til ? regulere Statlandvatnet med 2,7 meter og Storvatnet med 3 meter. I tillegg vert det gjeve l?yve til ? reetablere Storfossen minikraftverk og Lillefossen mikrokraftverk i Statlandvassdraget.
NVE legg vekt p? at tiltaket vil kunne betre tilh?va for dagens produksjon av smolt ved eksisterande settefiskanlegg og gje ny kraftproduksjon p? ca. 4 GWh i eldre anlegg.
Storfossen kraftverk vil f? ein installert effekt p? 480 kW og ein ?rleg produksjon p? omlag 3,3 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 160 husstandar.
Lillefossen kraftverk vil f? ein installert effekt p? 86 kW og ein ?rleg produksjon p? omlag 0,64 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 30 husstandar.
Av omsyn landskap, friluftsliv og storlom i og ved Storvatnet og Statlandvatnet vert reguleringa noko avgrensa i sommarsesongen. Av omsyn til biologisk mangfald og friluftsinteresser skal det heile ?ret sleppast ei minstevassf?ring i utl?pselva fr? Finnhallerdammen ved Storvatnet, fr? Statlandvatnet forbi inntaket til Storfossen kraftverk og forbi inntaket til Lillefossen kraftverk.
Med dei fastsette vilk?ra meiner NVE at fordelane ved tiltaket samla sett er st?rre enn dei negative konsekvensane for allmenne og private interesser.
Gjennom detaljplangodkjenning og oppf?lging i byggetida vil NVE sj? til at landskapsinngrepa knytt til utbygginga vert avgrensa i tilstrekkeleg grad.

Les meir om l?yvet til Namdalseid kommune p? www.nve.no
Kontaktpersonar
Seksjonssjef ?ystein Grundt, tlf. 22 95 93 89
Overingeni?r Frank J?rgensen, 22 96 94 31
Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside:0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nord Pool   #NVE