Energisp?rsm?l

OBOS samler innkj?p av str?m hos LOS

Str?mleverand?ren LOS har f?tt totalansvar for str?mleveranser til OBOS. Avtalen har en ?rlig verdi p? i overkant av 100 millioner kroner. OBOS er med sine 300.000 medlemmer Norges st?rste boligforvalter.
Gjennom den nye avtalen f?r LOS totalansvar for r?dgivning, forvaltning og fysisk levering av ca 340 GWh ?rlig. Volumet knytter seg til fellesforbruket til sameier og borettslag som forvaltes av OBOS. LOS er i tillegg hovedsamarbeidspartner p? str?m overfor medlemmene i OBOS. De syv siste ?rene har LOS hatt ansvaret for fysisk leveranse og administrasjon, men overtar n? ogs? r?dgivning og portef?ljeforvaltning.
P? alle plan
LOS fikk sin f?rste kontrakt med OBOS allerede i 2005 og har siden den gang vunnet stadig nye kontrakter.
– Vi er selvsagt sv?rt forn?yd med at OBOS utvider samarbeidet med oss. Samtidig legger det et press p? oss ? levere p? alle plan n?r vi n? er totalleverand?r og hovedpartner for OBOS p? alt som gjelder str?m, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
? Vi valgte ? samle alt str?mrelatert hos en leverand?r, slik at de kan gj?re hele jobben for oss, fram til utl?pet av n?v?rende avtaleperiode, sier forvaltningssjef Morten Aagen?s i OBOS.
Riktig tidspunkt
Norske bedrifter kan spare mye ved ? kj?pe str?m p? riktig tidspunkt. En klar anbefaling fra LOS er ? la profesjonelle krafthandlere ta ansvar for bedriftens str?minnkj?p.
– Gode analyser og kraftforvalternes evne til ? vurdere fremtidig prisutvikling gj?r at OBOS, i dette tilfellet, oppn?r lavest mulig str?mpris gitt den risiko og forutsigbarhet de ?nsker. Det er timingen p? str?mkj?pet som er n?kkelen til en god str?mpris. Ved ? velge rett innkj?pstidspunkt oppn?r v?re bedriftskunder en gunstigere str?mpris enn ved passivt ? f?lge markedets spotpris eller fastpristilbud, sier T?nnesland i LOS.
Avtalen med OBOS befester ytterligere posisjonen til LOS som Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet. For f? m?neder siden valgte b?de Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, seks kommuner i Mj?s-regionen og det danske bryggerikonsernet Carlsbergs 25 Skandinaviske anlegg LOS som ny str?mleverand?r.
Fakta om OBOS:
OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, er en medlemsorganisasjon med over 300 000 medlemmer,
og er i dag Norges st?rste boligforvalter. Gjennom fusjoner med boligbyggelag i andre deler av Norge, har OBOS ogs? mange medlemmer utenfor hovedstaden.
OBOS har et omfattende tilbud til boligselskaper og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering samt en betydelig spare- og finansvirksomhet.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.
LOS ble i 2012 k?ret til landets best likte str?mleverand?ren av EPSI-Norway.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy