Vann

Offisiell ?pning av Skangass LNG-anlegg

N?rings- og handelsminister Trond Giske ?pnet i dag Skangass? LNG-anlegg i Risavika, Sola kommune. Anlegget er en betydelig n?ringsvirksomhet i Stavanger-regionen.
Det er investert n?rmere to milliarder kroner i LNG-anlegget og den tilh?rende logistikkjeden, og anlegget er et av Europas st?rste. Lyse har bygd et femti kilometer langt gassh?ytrykksr?r fra K?rst? til Risavika. Det er gass herfra som inng?r i produksjonen hos Skangass.
LNG-anlegget gj?r naturgass tilgjengelig for brukere, i hovedsak st?rre industrielle kunder, som er etablert langt fra eksisterende gassmarked. Erfaring viser at overgang til naturgass medf?rer en energibesparelse p? omkring ti prosent. Samlet sett medf?rer dette et potensial for en betydelig milj?messig forbedring for de ulike bedriftene. Reduksjonen i CO2 ? utslippene vil v?re p? rundt tyve prosent og inntil femti prosent n?r det gjelder Nox, SO2 og partikler, dersom bedriftene g?r over fra olje til gass.
– Det er et stort potensial for bruk av norsk gass, b?de til bruk innenlands i industri, transport og energiforsyning, men ogs? i det globale gassmarkedet. Skangass sitt prosjekt i Risavika er spennende i s? m?te. Klimagevinsten vi oppn?r ved at LNG erstatter bruk av olje er ogs? positivt, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
LNG-anlegget i Risavika havn muliggj?r ogs? gassbruk i ferger og skip, noe som betyr store milj?messige fordeler. P? denne m?ten er LNG-anlegget et viktig element i den nye havnen. Skangass og Statoil har nettopp signert en avtale om leveranse av LNG som drivstoff til skipet Bit Viking. Dette vil v?re det f?rste skipet i verden som ikke er LNG Carrier og som bunkrer LNG direkte via lastearm p? et LNG-anlegg.
Avtaler til 1 milliard i 2011
? Skangass har til n? i 2011 inng?tt avtaler om levering av LNG med ulike industriforetak til en samlet verdi p? 1 milliard NOK. Dette kommer i tillegg til kontrakter som er inng?tt i 2009 og 2010. Mange avtaler er inng?tt som et resultat av at Skangass har satt i drift en mottaks- og distribusjonsterminal for gass p? ?ra ved Fredrikstad, sier adm. direkt?r Bj?rn Torkildsen i Skangass. Terminalen er den st?rste i sitt slag i Norge.
M?let for LNG-terminalen er ? n? ut med mer prisgunstig og milj?vennlig energi til energikrevende industribedrifter p? ?stlandet og i Sverige. Det vil etableres flere nye kundeterminaler i ?stlandsomr?det og i Sverige. Tre terminaler er n? under bygging.
Skangass AS ble etablert i 2007. Selskapet eies av Lyse. Skangass er ansvarlig for hele verdikjeden fra produksjon av LNG, etablering av terminaler og logistikk, salg og levering av LNG. LNG-anlegget f?r en ?rlig produksjon p? 300.000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavangers st?rrelse.
Kontaktperson:
Administrerende direkt?r i Skangasss, Bj?rn Torkildsen. Tlf. 93488514
Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. Skangass also manages a hub terminal for LNG in Fredrikstad.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy