Milj?politikk

Offshorefart?y f?r fritak for CO2-avgift p? gass

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2011 vil det bli lagt fram forslag om at offshorefart?y fritas for CO2-avgift p? gass. Departementet har i dag innvilget dispensasjon fra avgiftsplikten med virkning fra 1. september 2010.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 ble det vedtatt en CO2-avgift p? gass. Avgiften tr?dte i kraft 1. september 2010.
Det ble blant annet vedtatt fritak for gass til gods- og passasjertransport i innenriks sj?fart. Fritaket omfatter ikke offshorefart?y. Departementet mener at ogs? slike fart?y b?r fritas og vil fremme forslag om dette i Revidert Nasjonalbudsjett 2011. Departementet har i dag innvilget dispensasjon fra avgiftsplikten slik at det fritas for avgift med virkning fra 1. september 2010. Innbetalt avgift vil bli refundert.0000

Similar Posts