Vann

Offshoresatsing gav medlemsrush

Offshoresatsing gav medlemsrush
29-03-2012 08:15 NCE Instrumentation Siden nytt?r har NCE Instrumentation i Trondheim opplevd stor p?gang fra bedrifter som ?nsker seg inn i n?ringsklyngen, og hittil har ?tte selskaper har f?tt innpass. -Strategisk satsing p? offshore avgj?rende for oss, sier ny medlemsbedrift.

Siden nytt?r har NCE Instrumentation i Trondheim opplevd stor p?gang fra bedrifter som ?nsker seg inn i n?ringsklyngen og hittil har ?tte selskaper har f?tt innpass. – Strategisk satsing p? offshore avgj?rende for oss, sier ny medlemsbedrift.
I 2012 har selskapene Resman, MainTech, Kabelpartner, Emseis, Sensorlink, Ferrx, Fugro OBN Technologies og RO Solutions blitt medlem i klyngen.
– Vi kan ikke gj?re annet enn ? innse at folk legger merke til hva vi driver med og at de liker det de ser, smiler daglig leder Torbj?rn Akersveen.
Siden oppstarten i 2006 har n?ringsklyngen bidratt til ? skape et solid milj? innen instrumenteringsteknologi i Trondheim.
– Milj?et er sterkt faglig, men var innledningsvis fragmentert. V?rt viktigste bidrag har v?rt ? skape en arena for samhandling og ? utvikle synergieffekter. Det synes jeg vi har lykkes godt med, sier Akersveen.
– Best p? offshore
I dag jobber NCEI mye med ? koble bedriftene til det voksende offshoremarkedet. Det forventes enorme investeringer p? norsk sokkel de kommende ?rene, og den nyetablerte satsingen NCEI Offshore jobber med ? posisjonere medlemsbedriftene gjennom strategisk markedskontakt. Denne satsingen ser n? ut til ? b?re frukter.
Per Kosberg er daglig leder i RO Solution, det siste medlemstilskuddet i klyngen. Han trekker frem satsingen p? offshore som avgj?rende for beslutningen. Som medlem f?r RO Solutions delta p? regelmessige m?ter med de store oljeselskapene og rammekontrakt?rene hvor de tekniske utfordringer p? norsk sokkel diskuteres.
M?let med m?tene er ? skape dialog med kundene, og hvis de finner et mulig samarbeidsprosjekt kan NCEI bevilge prosjektmidler nesten umiddelbart. Dette er muligheter Kosberg ?nsker ? benytte seg av.
– Vi satser n? spesielt p? ? tilby l?sninger til olje- og gassbransjen, og da er NCE Instrumentation det beste tilbudet som finnes i Midt-Norge, sier Kosberg.
?ker takten
Ettersp?rselen etter instrumenteringsteknologi er p? vei oppover. Etterhvert som omfanget av den industrielle aktiviteten i arktiske str?k ?ker vil blant annet nye l?sninger for fjernkommunikasjon og presise m?leinstrumenter v?re avgj?rende for ? kunne operere under beint?ffe forhold.
– Instrumentering er en n?kkelteknologi for de store olje- og gasselskapene, og med tr?ndersk ekspertise i verdensklassen kan jeg ikke skj?nne hvorfor ikke vi skal bli de foretrukne leverand?rene av slike l?sninger. Vi har et stykke igjen til m?let, men jeg tillater meg ? v?re optimist p? vegne av den tr?nderske n?ringen, sier Akersveen.
Akersveen mener imidlertid at det ikke er noen grunn til ? hvile p? laurb?rene og satser p? at klyngen skal ?ke takten fremover. Dette betyr flere arrangementer, flere prosjekter og kanskje ogs? flere medlemmer.
– Hvis et selskap kan bidra til ? styrke den samlede kompetansen til klyngen ?nsker vi dem velkommen, sier Akersveen
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy