Milj??deleggelse

?kningen i flytrafikken fortsatte i august

?kningen i flytrafikken fortsatte i august
11-09-2014 15:58 Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn opp 5,3 prosent. Totalt 2 227 292 passasjerer reiste til og fra landets st?rste flyplass i august, opp hele 5,3 prosent. Utlandstrafikken ?kte med 6 prosent.

Hittil i ?r har 33 613 131 passasjerer reist til eller fra en Avinor-flyplass. Det er opp 3,5 prosent i forhold til fjor?ret.
Oslo Lufthavn opp 5,3 prosent
Totalt 2 227 292 passasjerer reiste til og fra landets st?rste flyplass i august, opp hele 5,3 prosent. Utlandstrafikken ?kte med 6 prosent.
– Vi opplever en ny m?ned med godt trafikkvekst, til tross for at vi samtidig bygger ut flyplassen i stort omfang. Det er vi veldig forn?yd med, sier medieansvarlig Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn, og fortsetter:
– Nordmenn har fortsatt et reisebehov, noe tallene viser, og vi gleder oss til ? f?lge utviklingen videre.
P? de ?vrige store flyplassene var det mindre endringer. Blant de regionale flyplassene var ?kningen i antall passasjerer st?rst p? Bardufoss, opp 8,8 prosent.
? Denne ?kningen har sammenheng med forsvarets aktivitet her i omr?det, forteller lufthavnsjef J?rn Limo.
Flere velger norsk luftrom
Antall overflygninger i norsk luftrom ?ker ogs? betydelig. Hittil i ?r har antall overflygninger ?kt med hele 12 prosent.
? Vi har gode priser og yter god service, derfor velger stadig fler ? fly gjennom norsk luftrom, sier administrerende direkt?r Anders Kirsebom i Avinor Flysikring AS.
Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy