Milj?politikk

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ?pner verdens st?rste flytende tidevannskraftverk i Lofoten

(23.11.2010) Sv?rt mange butikker gir blaffen i den lovp?lagte plikten til ? samle inn kasserte lysp?rer og andre elektriske produkter. N? foresl?r det regjeringsoppnevnte Milj?giftsutvalget ? innf?re pant for ? ?ke innsamlingsgraden. Dermed skyves kostnaden for butikkenes unnfallenhet over p? import?rer og produsenter.
Avfallsforskriften p?legger alle butikker som selger elektriske produkter ? ta kasserte produkter i retur for milj?riktig behandling, og informere om ordningen. Dette kravet kom i 1999. Produktene som samles inn skal leveres videre til returordningen som blir finansiert av import?rene.

Men kontroller fra myndighetene har gjentatte ganger vist at butikkene ikke gj?r som de skal. Og dagligvarehandelen har v?rt d?rligst i klassen. De aller fleste lysp?rer som selges i Norge kommer fra en dagligvarebutikk. Tidligere i h?st foretok NRK en unders?kelse i Oslo-omr?det som viste at kun 2 av 20 bes?kte butikker tok i mot kasserte lysp?rer.
-Lyskildeimport?rene har tatt sin del av ansvaret, og dermed kostnaden, helt fra starten av. Om de n? ogs? skal m?tte betale for at forhandlerne bryter lovverket, blir det helt absurd , sier adm.dir. Gunnar Murvold i RENAS.
RENAS organiserer en landsdekkende ordning for innsamling og behandling av elektrisk og elektronisk avfall. Det er import?rene av slike produkter som finansierer ordningen.
-Myndighetene har ikke greid ? f? forhandlere til ? f?lge dagens regelverk, 11 ?r etter at det tr?dte i kraft. Da blir det mildt sagt underlig om de skal lage et nytt regelverk for ? l?se problemet , sier Murvold.
S? sent som i midten av oktober sendte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ut pressemelding om det nedsl?ende resultat av kontrollen av 200 forhandlere. ?rets resultat er ogs? d?rligere enn tilsvarende kontroller i fjor. Men forhandlerne f?r som regel ikke noen reell straff for disse forholdene. Og det er nettopp dette de har tilpasset seg, mener RENAS.
– S? lenge myndighetene ikke reagerer sterkere enn de gj?r p? avvik over lang tid, s? bidrar de til ? undergrave sitt eget lovverk. Og l?sningen b?r ikke v?re ? p?legge de bedriftene som f?lger loven ? dekke de omfattende kostnader som et pantesystem vil medf?re , sier Murvold.
RENAS stiller ogs? sp?rsm?l ved om det er hensiktsmessig av myndighetene ? bruke ressurser p? ? kontrollere hundrevis av dagligvarebutikker, n?r nesten samtlige h?rer til i en av de fire store kjedene.
-Hvis man skal ha s? god effekt som mulig av hver krone som brukes til milj?forbedringer, burde nok Milj?giftsutvalget ogs? sett p? myndighetenes disponeringer , sier Murvold.

RENAS er en ideell organisasjon som p? vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for n?ringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi ? en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. RENAS samler inn og behandler kasserte elektroprodukter fra n?ringslivet. Skadelige milj?gifter som plukkes ut er bl.a. kvikks?lv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra r?kvarslere) og bromerte flammehemmere.
RENAS har over 2600 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox , Osram, Philips, osv.
For mer info : Kontakt administrerende direkt?r Gunnar Murvold, tlf. 22135201, epost: [email protected] , eller mobil 930 86 796
Se ogs? www.renas.no0000

Similar Posts