Vann

Oljeprisene stiger i Europa: Lastebiloperat?rer leter stadig etter informasjon om hvordan de kan spare drivstoff

I henhold til en ny unders?kelse fra Goodyear Dunlop Tires Europe er Europas lastebilfl?ter med dagens stadig stigende drivstoffpriser konstant p? jakt etter mer informasjon om hvordan de kan spare betydelige bel?p p? drivstofforbruket.
Det er kanskje ikke overraskende at n?rmest alle fl?teoperat?rer (92 %) arbeider for ? forbedre drivstoffeffektiviteten. Til tross for dette kontinuerlige arbeidet mener imidlertid Europas fl?teoperat?rer at mye mer kan gj?res.
Nesten en tredel (28 %) sier at de kunne oppn? st?rre besparinger p? drivstoff hvis de hadde bedre informasjon om hvilke faktorer som har st?rst innvirkning p? lastebilenes drivstofforbruk.
Denne mangelen p? informasjon betyr at mange fl?teoperat?rer er usikre p? fremtiden. Nesten én av seks (15 %) er urolige for at de ikke vil klare ? opprettholde l?nnsomheten gjennom det kommende ti?ret, og en femtedel (19 %) av fl?tene er ikke sikre p? at de vil kunne gj?re ytterligere forbedringer i drivstoffeffektiviteten innenfor det samme tidsrommet.
De ?steuropeiske fl?tene er imidlertid mer optimistiske n?r det gjelder mulighetene for ? oppn? st?rre effektivitetsbesparinger, muligvis fordi prisen for diesel og nasjonale milj?forskrifter har p?virket dem mindre enn deres naboer i vest over de siste fem ?rene. For eksempel sier en tredel av de polske fl?tene (33 %) at de kan oppn? over 20 % innsparing p? drivstoff innen 2020, sammenlignet med 12 % i Vest-Europa.
Disse resultatene kommer to m?neder f?r Goodyear Dunlop samler Europas st?rste operat?rer i Brussel for ? snakke om hvordan logistikkbransjen kan arbeide smartere for ? kutte betydelig ned p? fl?tenes drivstofforbruk i det kommende ti?ret. Et viktig tema i debatten vil v?re hvilken rolle dekkene spiller i forbedring av drivstoffeffektiviteten og reduksjon av CO2-utslippene, samtidig som de ogs? m? oppfylle andre viktige krav, for eksempel i forhold til trafikksikkerhet.
?Kundene v?re gj?r betydelig fremgang i arbeidet med ? redusere drivstofforbruket, men p? et helt grunnleggende niv?. De trenger fremdeles mer informasjon om n?yaktig hvilke tiltak som vil gi de st?rste besparingene. N?r man arbeider under slike vanskelige ?konomiske forhold som n?, trenger fl?teoperat?rene ? forsikre seg om at alle tiltak de setter i verk, faktisk vil f?re til den tiltenkte drivstoffbesparingen?, sier Boris Stevanovic, markedsdirekt?r for lastebildekk hos Goodyear Dunlop EMEA.
?Kj?ret?yprodusenter, utstyrsleverand?rer, dekkprodusenter og fl?teoperat?rer m? samarbeide enda tettere for ? finne de beste l?sningene. Fl?teoperat?rene m? kunne stole p? at alle investeringer i den eksisterende fl?ten vil gi en avkastning i form av drivstoffbesparinger og reduserte CO2-utslipp som er bra for b?de forretningene og milj?et i dagens utfordrende ?konomiske og forskriftsmessige klima.?
Europeiske beslutningstakere, bransjeeksperter og transportforskere vil fortelle om de siste nyskapningene, de r?dende lovgivningstrendene og den nyeste forskningen for ? hjelpe fl?tene p? tvers av sektorer og regioner og ? redusere sitt samlede drivstofforbruk betydelig innen 2020.
Blant h?ydepunktene p? symposiet kan vi nevne:
? En oppdatering fra EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for transport
? En debatt om effekten av et bransjeomfattende, selvp?lagt m?l for drivstoffreduksjon
? En serie workshops hvor fl?teoperat?rene kan dele sine erfaringer, l?re om det kommende dekkmerkingssystemet og forberede seg p? fremtidig lovgivning
______________________________________________________________________
Om unders?kelsen
Goodyear Dunlop ?nsket ? vite mer om utfordringene europeiske fl?teoperat?rer st?r overfor, og gjennomf?rte en kvantitativ unders?kelse med over 400 europeiske operat?rer innen lang- og regionaltransport mellom september og november 2011. Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative sp?rsm?l om sine erfaringer og meninger om arbeidet med drivstoffeffektivitet. Resultatene av unders?kelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var fl?ter med 1-50 lastebiler (dette er de fl?tene som er i st?rst fare p? grunn av stigende kostnader), 30 % var fl?ter med 51-250 lastebiler, og en tidel var enda st?rre fl?ter. De fullstendige resultatene vil bli offentliggjort p? Goodyear Dunlop Fleet Symposium i januar 2012.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 70,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 60 anlegg i 25 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy