Milj?teknikk

ONE Nordic Kraftmontasje AS skriver den st?rste kontrakten p? en regionalnettslinje noen gang i Norge

01-07-2013 08:00 ONE Nordic ONE Nordic Kraftmontasje AS skriver kontrakter p? 2 prosjekt for Lofotkraft AS p? til sammen ca 240 MNOK. I Norsk energiforsynings historie er det aldri tidligere inng?tt en s? stor kontrakt p? bygging av en regionalnettslinje.

ONE Nordic Kraftmontasje AS skriver kontrakter p? 2 prosjekt for Lofotkraft AS p? til sammen ca 240 MNOK. I Norsk energiforsynings historie er det aldri tidligere inng?tt en s? stor kontrakt p? bygging av en regionalnettslinje. I l?pet av de siste m?nedene har ONE Nordic Kraftmontasje AS ogs? signert andre st?rre kontrakter med bl.a. BKK Nett AS, EB Nett AS og Statens Vegvesen. Til sammen har selskapet n? en ordrereserve p? n?rmere 400 millioner. Disse kontraktene gj?r oss till en av de absolutt ledende akt?rene p? kraftlinjebygging og tunnelinstallasjoner i Norge. For ONE Nordic Kraftmontasje AS betyr dette at vi vokser merkbart. N? trenger vi ? forsterke oss selv med blant annet flere dyktige prosjektledere?, sier Oddgeir Anundsen, adm.dir. for ONE Nordic Kraftmontasje AS.?
Kontrakten med Lofotkraft gjelder to forskjellige prosjekt. Det ene prosjektet er en ombygging av ca. 68 km 132 kV ledning inklusive to fjordspenn. Det andre prosjektet er en ombygging av ca. 20 km 22 kV ledning pluss 3 km kabelanlegg og ombygging av 12 nettstasjoner. Det f?rste prosjektet skal st? klart oktober 2016 og det andre prosjektet i november 2014. Prosjektene er viktige og gir en sikrere kraftforsyning i hele Lofoten.
?Vi har ikke s? mye mannskap at vi kan bygge slike prosjekter i egen regi og valgte derfor ? kj?pe inn tjenestene. Etter en tilbudskonkurranse valgte vi ? tildele ONE Nordic Kraftmontasje AS oppdraget. Vi har tidligere erfaring med dette selskapet, og de har den n?dvendige kompetanse og gjennomf?ringskraft til ? levere slike st?rre anlegg?, sier P?l Martinussen, nettsjef p? Lofotkraft AS.
?At ONE Nordic Kraftmontasje AS vinner den st?rste regionalnettskontrakten i Norges historie og fortsetter ? vinne andre store kontrakter er veldig gledelig og viser at vi er en av de sterke og konkurransedyktige innenfor omr?det. Og markedet ser fortsatt spennende ut. Kundene i markedet i Norge planlegger for betydelige investeringer i l?pet av de neste ti ?rene. En del tall antyder investeringer p? mange titalls milliarder. Energibransjens massive investeringer er allerede merkbare ved at det er mange kontrakter i markedet, der ONE Nordic Kraftmontasje AS er med og konkurrerer, sier Oddgeir Anundsen, administrerende direkt?r i ONE Nordic Kraftmontasje AS.
________________________________________________________________________________
For mer informasjon kontakt
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tlf.: 911 209 50
E-post: [email protected]?l Martinussen, nettsjef p? Lofotkraft AS.
Tlf.: 91815949
E-post: [email protected]
________________________________________________________________________________
Om Lofokraft AS
www.lofotkraft.no

Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientrepren?rbedrift beliggende p? Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor p? Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindm?ller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon samt andre installasjoner innenfor h?y- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy