Vann

ONE Nordic Kraftmontasje AS utf?rer elektroinstallasjoner i Dalsfjordsambandet, Fv 609 og Fv 57 for Statens Vegvesen

Statens vegvesen driver prosjektarbeidet ?Dalsfjordsambandet? p? vegne av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sambandet er en del av fylkesvegnettet. Dalsfjorden er i dag en trafikal barriere for kontakt p? tvers av fjorden. Realisering av Dalsfjordsambandet vil gj?re det lettere ? komme seg fram i regionen Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. S?rlig vil det gi kortere reisetid mellom Askvoll og Fjaler. Jobben som skal utf?res kan grovt sett deles i tre: En 1,6 km lang tunnel p? nordsida, en ny bru (619,3 m lang med fritt spenn p? 523m) og ny 1,85 km lang tunnel p? s?rsida. ONE Nordic Kraftmontasje AS skal utf?re jobben med ? installere elektriske, radio- og teletekniske installasjoner p? Dalsfjordbrua, i tunnelen mellom Dale ? Nishammar -Setenes samt i tunnelen mellom Eikenes og Otterstein. Prosjektet skal v?re klart i slutten av desember 2013.
ONE Nordic Kraftmontasje AS utf?rer alle el og tele installasjoner i Dalsfjordsambandet-prosjektet. Det er et stort prosjekt med h?ye krav til materiell og installasjoner. Det er dessuten et prosjekt som gir store logistiske utfordringer.
?Det er et arbeid med mange spesial-l?sninger og utfordringer. Kravene er veldig h?ye til b?de materiell og installasjoner. Alt er dimensjonert for ? klare vibrasjoner fra all trafikk som anleggene vil bli utsatt for; vibrasjoner inneb?rer veldige p?kjenninger p? alt materiell som installeres. Mye av arbeidet kjennetegnes dessuten av vanskelige arbeidsforhold gjennom vanskelig tilgjengelighet; der mye av arbeidet skjer under bakken og h?yt oppe i luften, samtidig som det er lange avstander till alt. Montasje i tunneler og arbeid i h?yden er typer oppdrag som vi gjennomf?rer med stor presisjon og effektivitet. Dette garanteres gjennom montasjekunnskap, kombinert med el-kompetanse. Vi er autorisert i installasjonsgruppe l, H og tele?, sier Oddgeir Anundsen, Daglig leder p? ONE Nordic Kraftmontasje AS.
?ONE Nordic Kraftmontasje AS har spesialkompetanse p? utf?ring av jobber der forholdene skaper store utfordringer. De ble valgt ut fra sin kompetanse, kapasitet og pris. ONE Nordic Kraftmontasje AS arbeid vil bidra til et moderne veganlegg i en ny fergefri forbindelse mellom Askvoll og Fjaler kommune?, sier Einar K?re Hovland, prosjektleder p? Statens vegvesen, region Vest.
?Statens vegvesen er en av v?re st?rste og viktigste kunder i Norge. Dette er et strategisk viktig oppdrag for ONE Nordic Kraftmontasje AS ? det viser v?r styrke innenfor det sterkt konkurranseutsatte entrepriseomr?det. I ONE Nordic Kraftmontasje AS snakker vi om Det nye Energisamfunnet, og om den rollen vi kan spille for ? oppfylle behovene og kravene som n? akselererer i markedet n?r det gjelder distribusjon og forbruk av energi. Dagens infrastruktur trenger en oppgradering, med nye krav til driftssikkerhet og energibesparelser. Fornyelsesbehovet er stort og kommer til ? kreve omfattende innsatser for ? sikre en fortsatt h?y driftssikkerhet?, sier Jan Bardell, adm. dir. i ONE Nordic-konsernet og Oddgeir Anundsen, daglig leder i ONE Nordic Kraftmontasje AS.
______________________________________________________________________________________
For mer informasjon, kontakt:
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tel: +47 911 209 50
E-post: [email protected] ______________________________________________________________________________________
Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientrepren?rbedrift beliggende p? Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor p? Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindm?ller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon, samt andre installasjoner innenfor h?y- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no
Om Statens Vegvesen
http://www.vegvesen.no
Vedlagte filer
0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy