Vann

ONE Nordic Kraftmontasje AS vinner stor ordre fra Statnett som sikrer str?mleveranser til Sunndal kommune

ONE Nordic Kraftmontasje AS har vunnet en stor ordre fra Statnett. Ordren gjelder ombygging og modernisering av apparatanlegget i den eksisterende 145 kV Aura transformatorstasjon i Sunndal kommune. Prosjektet gjennomf?res i perioden mars 2012 til november 2013. Avtalen viser ONE Nordic-konsernets styrke innenfor entrepriseprosjekter i Norge.
Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk str?mforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overf?res str?m fra landsdel til landsdel og over landegrensene til v?re naboland. Statnett har ansvar for ? utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid m?ter de kravene samfunnet har p? energisektoren. ?rene som kommer vil v?re preget av h?y utbyggingstakt, teknologiutvikling og hensyn til det ytre milj?. Statnett planlegger betydelige investeringer og har en sentral rolle i videreutviklingen av et nordisk og europeisk kraftmarked.
?ONE Nordic Kraftmontasje AS er tildelt kontrakten med ? bygge om den eksisterende 145 kV transformatorstasjonen p? Sunndals?ra. Den n?v?rende stasjonen har behov for modernisering, med nye krav til driftssikkerhet og fleksibilitet. Gammel utrustning skal byttes ut med nytt, moderne utstyr. P? den m?ten sikres energiforsyningen i omr?det, noe som inneb?rer f?rre driftsavbrudd. Stasjonen f?r inn energi fra flere vannkraftverk i omr?det og forsyner konsumenter og store industrivirksomheter i Sunndal kommune med energi. Arbeidet med stasjonen kommer til ? skje mens anlegget er i drift, noe som inneb?rer at det ikke kommer til ? bli noen forstyrrelser i distribusjonen av str?m ut til konsumentene/industrivirksomhetene mens arbeidet p?g?r?, sier H?kon Sundklakk, prosjektleder i Statnett.
?Dette er et strategisk viktig oppdrag for ONE Nordic Kraftmontasje AS ? det viser v?r styrke innenfor entrepriseomr?det. I ONE Nordic Kraftmontasje AS snakker vi om Det nye Energisamfunnet, og om den rollen vi kan spille for ? oppfylle behovene og kravene som n? akselererer i markedet n?r det gjelder distribusjon og forbruk av energi. Dagens infrastruktur trenger en oppgradering, med nye krav til driftssikkerhet og energibesparelser. Fornyelsesbehovet er stort og kommer til ? kreve omfattende innsatser for ? sikre en fortsatt h?y driftssikkerhet?, sier Jan Bardell, adm. dir. i ONE Nordic-konsernet og Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS.
For mer informasjon, kontakt:
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tel.: +47 911 209 50
E-post: [email protected]
Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientrepren?rbedrift beliggende p? Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor p? Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindm?ller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon, samt andre installasjoner innenfor h?y- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #USA