Milj?teknikk

?nsker mer ambisi?s klimapolitikk

10-09-2013 12:23 Energi Norge Norge trenger en mer ambisi?s klimapolitikk som sikrer overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi m? bruke v?re rike fornybarressurser til ? erstatte fossil energibruk, og vi trenger mer nett mellom landsdeler og land. Det er Energi Norges budskap til partiene som n? g?r sammen for ? danne ny regjering.

Norge trenger en mer ambisi?s klimapolitikk som sikrer overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi m? bruke v?re rike fornybarressurser til ? erstatte fossil energibruk, og vi trenger mer nett mellom landsdeler og land. Det er Energi Norges budskap til partiene som n? g?r sammen for ? danne ny regjering.
? Vi venter et betydelig kraftoverskudd i Norden de kommende ?rene. N? trenger vi en politikk som tar den nye fornybarproduksjonen i bruk p? en m?te som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til verdiskaping. Her er det store muligheter gjennom ?kt elektrifisering i petroleumssektoren, industrien, transport og varmesektoren, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Mellomlandskabler
For ? sikre en effektiv utnyttelse av fornybarressursene, m? det bygges flere kraftlinjer b?de i Norge og til utlandet. Samfunns?konomisk l?nnsomme mellomlandsforbindelser m? komme p? plass f?r europeiske naboer finner andre l?sninger for ? m?te sine energi- og klimautfordringer. Konsesjon m? derfor sikres for kablene til Storbritannia og Tyskland. Energi Norge venter at en ny regjering ogs? vil ?pne opp for at private akt?rer kan bidra til videre utvikling av utlandskabler.
Gr?nne avskrivninger
? Vi er ogs? bekymret for at fornybarinvesteringer havner i Sverige i stedet for i Norge, og etterlyser en mer offensiv holdning n?r det gjelder ? endre avskrivningsreglene til ? bli mer som de svenske, sier Ulseth.
?kt satsing p? vannkraft og tidsfrist for klagebehandling av konsesjonss?knader er andre saker som st?r h?yt p? fornybarn?ringens ?nskeliste, i tillegg til en stortingsmelding som ser klimaproblemer, energiforsyning og n?ringsutvikling i en st?rre sammenheng.

(Foto: Stortinget)

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy