Opcon technology improves energy efficiency at Bahrain airport

Det etablerade, svenskutvecklade klimatberäkningsverktyget ?Svante? erbjuds p? bred front som ett konkret bidrag vid klimatmötet i Köpenhamn. Verktyget har namnet Svante efter den svenske vetenskapsmannen och Nobelpristagaren Svante Arrhenius som redan 1896 p?talade växthuseffekten. If, HSB och VisitSweden visar vägen.
Konkret och kraftfull mobilisering för klimatet
Användarvänlighet, utan att ge avkall p? jämförbarhet och transparens, gör Svante till ett effektivt beräkningsverktyg, även för sm?- och medelstora företag. Företag som arbetat med Svante visar p? positiva resultat, exempelvis 30 procents minskning av utsläppen under det första ?ret. Svante är framtaget av klimat- och h?llbarhetsföretaget Respect.
?Med ett verktyg som Svante f?r Europas sm? och medelstora företag ett viktigt stöd för att minska sina utsläpp. Volymen för verklig förändring ligger i att mobilisera Europas 20 miljoner sm? och medelstora företag. Vi pratar om 93 procent av Europas alla företag som tillsammans sysselsätter 65 miljoner människor. Och det är naturligtvis här som det m?ste börja hända saker?, säger Margot Wallström, vice ordförande, EU kommissionen som stödjer initiativet.
?Vi är stolta över att tillsammans med If, HSB och VisitSweden erbjuda Svante till sm?- och medelstora företag. Vi vill bidra till att skapa en ny marknad där klimatfr?gan inte längre enbart tillhör de stora företagen. Detta är v?rt konkreta bidrag till Köpenhamnsmötet? säger Gunilla Hadders, VD, Respect.
If, HSB och VisitSweden är först ut och kommer att erbjuda Svante till sina kunder och samarbetspartners.
?V?rt största bidrag till klimatfr?gan ligger i att p?verka och underlätta för v?ra kunder och leverantörer att komma ig?ng med klimatarbetet. Vi vill sprida ringar p? vattnet.? säger Kenth Edström, Miljöchef, If Norden.
?HSB ska minska sina koldioxidutsläpp med 40-50 procent till 2023 (2008 bas?r). Svante är ett utmärkt verktyg för att beräkna hur det faktiskt g?r med klimatambitionerna. Vi kan med detta samarbete nu erbjuda alla v?ra bostadsrättsföreningar tillg?ng till Svante?, säger Mia Torpe, Miljöchef, HSB.
?VisitSweden vill uppmuntra och visa p? möjligheter för turistnäringen att mäta egen klimatp?verkan. Med Svante f?r v?ra samarbetspartners ett verktyg för att ytterligare stärka sitt klimatarbete, konstaterar Thomas Brühl, VD VisitSweden
I ?r kommer Svante att erbjudas till alla företag som deltar i manifestationen. WWFs Earth Hour är världens största manifestation för klimatet. Lördagen den 27 mars klockan 20.30?21.30 förväntas över en miljard människor släcka ljuset. Förra ?ret deltog närmare 1500 svenska företag, de flesta sm? eller medelstora.
?WWF betraktar klimatberäkning som ett viktigt steg i ett effektivt och l?ngsiktigt klimatarbete. Det är viktigt att företag identifierar sin klimatp?verkan för att sedan sätta in lämliga ?tgärder som ger störst effekt. Därför uppmanar vi alla företag som deltar i Earth Hour nästa ?r att börja klimatberäkna? säger Barbara Evaeus, Manager Climate Communication, WWF.
?Respect är hoppfull inför den förändringspotential som ett konkret och användarvänligt verktyg som Svante har. Vi vill att klimatberäkning och därmed effektiva ?tgärder blir tillgängligt för Europas företag.? avslutar Gunilla Hadders.

För mera information vänligen kontakta:
Gunilla Hadders, VD, Respect
Telefon: 08 – 454 06 12
E-post: [email protected]
Kenth Edström, Miljöchef, If Norden
Telefon: +46 70 587 17 65
E-post: [email protected]
Carla Aguirre Mu?oz, Analyschef, VisitSweden
Telefon +46 705 45 16 60
E-post: [email protected]
Mia Torpe, Miljöchef, HSB
Telefon: +46 70 643 00 08
E-post: [email protected]
Barbara Evaeus, Manager Climate Communication, WWF
Telefon: +46 70 393 90 30
E-post: [email protected]

Klimatverktyget Svante*
Webbaserat klimatprogram för att stödja företag med att kartlägga, beräkna och minska sin klimatp?verkan.
Säkerställer transparens och jämförbarhet: Svante följer internationell standard sk GHG-protokollet (GreenHouse Gas protocol)
Svante är användarvänligt och lätt att kommunicera. Med Svante f?r företaget:
Beräkningsstöd
Simulering ?tgärder
Benchmarking, nyckeltal
Redovisning, klimatbokslut

Svante är framtaget av klimat- och h?llbarhetsföretaget Respect och IT partner MAG.

*Svante Arrhenius, vetenskapsman och Nobelpristagare, p?talade växthuseffekten redan 1896.0000

Authors

Related posts

Top