Klimasp?rsm?l

Oslo-folk skrudde av lyset

En ny internasjonal avtale om tilgangen til arvemateriale i dyr, planter og mikroorganismer skal etter planen vedtas i Nagoya i Japan i ?r. Et forhandlingsm?te i i Colombia f?r p?ske viser at det fortsatt er avstand mellom partene. Derfor blir det et ekstra forhandlingsm?te i juni.
Den nye protokollen under FN-konvensjonen om biologisk mangfold skal etter planen vedtas p? det tiende partsm?tet i Japan i oktober. Norge legger vekt p? at det m? bli en mer rettferdig fordeling av verdens genressurser. Utviklingslandene m? selv f? del i godene som skapes ved at deres ressurser utnyttes.
?Det er sv?rt viktig for landene ? f? p? plass disse reglene p? m?tet i Nagoya i Japan. Gjennom en mer rettferdig fordeling vil vi ogs? inspirere utviklingslandene til ? bevare sitt naturmangfold, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Genressurser er arvemateriale i dyr, planter og mikroorganismer. Dette brukes blant annet i genteknologi, medisiner og kosmetiske produkter. If?lge beregninger fra OECD ble det i 1990-?rene omsatt produkter fra genressurser for mellom 500 og 800 milliarder dollar.
Siden naturmangfoldkonvensjonen tr?dte i kraft i 1993 har det v?rt en skjev fordeling av fordelene som skapes ved bruk av genetiske ressurser. Utviklingslandene sitter p? mesteparten av jordens biologiske mangfold, mens det i stor grad er industrilandene som har hatt kapasitet til ? utnytte disse ressursene kommersielt. For utviklingslandene er det av stor betydning at de f?r ta del i godene som oppst?r ved at deres ressurser utnyttes. Norge er i denne sammenhengen b?de et leverand?r- og brukerland av genressurser.
I dette som skulle v?re det siste forhandlingsm?tet f?r Nagoya, sto partene fortsatt et godt stykke fra hverandre. M?tet viste likevel at det var gjort fremskritt. Det er en gjengs forst?else om at det n? forhandles om en juridisk bindende protokoll. Det ligger en forhandlingstekst p? bordet, men for ? komme i m?l m? landene fortsette ? vise kompromissvilje. Norge har bidratt med viktige innspill i forhandlingene med utgangspunkt i Naturmangfoldloven.
Naturmangfoldloven inneholder regler om tilgang til genressurser i Norge. Videre m? nordmenn som har hentet genetisk materiale i et annet land dokumentere at materialet er innhentet i samsvar med reglene i det aktuelle landet. Disse reglene gj?r Norge til et foregangsland internasjonalt.
?Hvis vi f?r en ny global avtale vil utviklingslandene v?re bedre rustet til ? oppn? avtaler om rettferdig fordeling. Vi m? f? landene og multinasjonale selskaper til ? f?lge opp disse reglene sammen med nasjonal lovgivning i de landene som leverer genressurser. Dette er en viktig del av selskapenes samfunnsansvar, sier Solheim.0000

Similar Posts