Milj?teknikk

Oslo Lufthavn anmelder sikkerhetsbrudd

Oslo Lufthavn velger ? anmelde mannen som den 20. juli tok seg over gjerdet p? flyplassen og skapte en potensielt farlig situasjon. Mannen unndro seg sikkerhetskontroll og satte eget og andres liv i fare med sitt opphold p? taxebaner og i rullebaneomr?det.
– Vi vil med dette vise at vi tar sikkerheten ved lufthavnen sv?rt alvorlig. Skadepotensialet ved hendelser i luftfarten er sv?rt stort, og vi ?nsker ? f?lge opp saken b?de med denne anmeldelsen og ved ? gj?re ytterligere sikkerhetstiltak rundt flyplassen. Dette sier pressesjef Vegar Gystad.
Anmeldelsen leveres n? til Romerike politidistrikt for videre oppf?lging.

Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy