Energisp?rsm?l

Oslo Lufthavn er Skandinavias st?rste lufthavn i februar

I februar passerte Oslo Lufthavn for f?rste gang K?benhavn og er dermed den st?rste lufthavnen i Skandinavia denne m?neden.

– Dette er noe vi har ventet p? i spenning. Dette er meget gode nyheter for oss og noe vi er stolte av. Samtidig er vi klar over at K?benhavn vil v?re st?rst p? ?rsbasis, forteller adm. direkt?r ved Oslo Lufthavn Nic. Nilsen.
I februar reiste 1 605 408 passasjerer over Oslo Lufthavn. Dette er en nedgang p? 0.2% sammenlignet med fjor?ret. Antall utenlandsreiser ?kte med 1.9 %, mens innlandstrafikken ble redusert med 2,4 %. Antall flybevegelser i februar var 16 876. Dette er en nedgang p? 3,9 % fra februar 2012.
– Den svake nedgangen generelt skyldes i f?rste rekke at det var skudd?r i fjor. P? utland ser vi igjen at chartertrafikken drar opp tallene. For oss er det viktigere ? levere tjenester av h?y kvalitet som ettersp?rres av flyselskap og passasjerer, enn ? bi st?rst, avslutter adm. direkt?r Nic. Nilsen.
(tallene ligger vedlagt som pdd)
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagte filer
718400

Similar Posts