Natursp?rsm?l

Overf?ring av Eikemoelva til kraftverkene i Bl?dalsvassdraget

sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
Kraftlaget er eid av kommuner og kraftlag i Hordaland og Nord-Rogaland. Produksjonen i Bl?falli er i et normal?r om lag 1.3 TWh

Similar Posts