Natursp?rsm?l

Overlevering av kvikkleirekart i Alta 13. mai ? presseinvitasjon

NVE overleverer det f?rste kvikkleirekartet i Finnmark til Alta kommune 13. mai kl 12. Det er totalt kartlagt 46 kvikkleiresoner i kommunen.

Det er prioritert kartlegging i omr?der langs kysten fra Isnestoften til Alta sentrum, ved Alta sentrum, Raipas samt Tverrelvdalen og deler av Rafsbotn.
Kartleggingen er utf?rt av Norges geotekniske institutt (NGI). Alta kommune og Statens vegvesen har v?rt viktige bidragsytere i arbeidet.
Arbeidet er en videref?ring av det regionale programmet for kartlegging av omr?der for kvikkleireskred, som ble igangsatt i etterkant av Rissa-skredet i 1978.

Pressen inviteres til ? delta under overleveringsm?tet, der representanter fra kommunen, NGI og NVE gjennomg?r funnene og de kartlagte sonene.

Tid og sted: R?dhuset, kommunestyresalen, fredag 13. mai kl 12- 14.

Kontaktpersoner:
Knut Aune Hoseth, sjefingeni?r i NVE, tlf. 971 65 337
Hallvard Berg, seksjonssjef i NVE, tlf. 977 06 1630000

Similar Posts